Uploaded by User125347

Interview Calon Guru MTs. Al Hasyimiy

advertisement
ALUR TES PENERIMAAN CALON GURU
MTs. AL HASYIMIY BANGIL
1. Calon Guru memasuki ruangan dan menandatangani daftar hadir tes yang telah disediakan panitia.
2. Calon Guru menerima email berupa file untuk mengikuti tes.
3. Calon Guru membuka email pada laptop masing-masing dan mengerjakan soal interview yang telah tersedia dengan
waktu yang telah ditentukan.
4. Jawaban soal interview diketik pada file tersebut yang di rename dengan nama dan nik
(contoh pemberian nama pada file : interview_azizah_3541xxxxxxx).
5. Calon Guru yang telah menyelesaikan soal interview kemudian mengirimkan hasil jawaban ke email Wakil Kepala
Madrasah Bagian Kurikulum dan membuat laporan kepada panitia yang bertugas pada ruangan tersebut.
6. Calon Guru yang telah mengirim email hasil jawaban akan dibagi menjadi 2 ruangan, ada yang langsung mengikuti
wawancara dan ada yang masuk ruangan untuk mengikuti tes komputer terlebih dahulu.
7. Apabila ruang wawancara kosong, maka calon guru bisa masuk ke ruang wawancara.
8. Calon Guru yang menyelesaikan tes komputer menunggu gilliran dan arahan untuk mengikuti wawancara.
9. Selesai wawancara, calon guru yang belum tes computer langsung menuju ruangan tes komputer.
10. Calon guru bisa meninggalkan area MTs. Al Hasyimiy apabila telah menyelesaikan soal interview, tes komputer dan
wawancara.
11. Pengumuman hasil tes penerimaan calon guru MTs. Al Hasyimiy paling lambat 1 minggu setelah kegiatan tes melalui
email masing-masing.
12. Keterangan lebih lanjut bisa langsung CP yang ada pada email sebelumnya atau langsung mengirim email pada email
yang telah mengundang saudara untuk mengikuti tes penerimaan calon guru MTs. Al Hasyimiy.
INTERVIEW CALON GURU MTs. AL HASYIMIY BANGIL
Nama
: …………………………………………..
Waktu : 60 menit
NIK
: …………………………………………..
Alamat : …………………………………………..
Jawablah Pertanyaan di Bawah ini dengan Singkat, Padat dan Jelas!
1. Apa saja kegiatan anda sebelumnya yang sangat menguras waktu anda?
2. Bagaimana pendapat anda ketika pertama kali datang di lingkungan madrasah kami?
3. MTs. Al Hasyimiy adalah madrasah yang berbasis pesantren, sehingga seluruh peserta didiknya diwajibkan tinggal di
Pondok Pesantren sebagai syarat utama daftar di madrasah kami. Menurut anda, apa saran yang bisa anda berikan
kepada kami untuk meningkatkan jumlah peserta didik yang daftar ke MTs. Al Hasyimiy?
4. Sebutkan seluruh tugas guru menurut apa yang anda ketahui?
5. Apa yang anda lakukan apabila melihat teman guru yang memiliki jabatan maupun kepala madrasah anda tidak
melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas yang seharusnya mereka kerjakan?
6. Menurut anda, apa fungsi perangkat pembelajaran guru?
7. Sebutkan apa saja perangkat pembelajaran guru yang anda ketahui!
8. Kapan seorang guru harus menyusun perangkat pembelajaran?
9. Pada email yang telah saya kirim sebelumnya, bagaimana pendapat anda mengenai honor yang akan anda terima
nantinya?
10. Bagaimana sikap anda apabila baru saja diterima masuk di madrasah kami, tiba-tiba langsung diberi jabatan penting
oleh Kepala Madrasah?
11. Apa yang akan anda lakukan apabila anda tiba-tiba dihubungi pihak madrasah untuk datang ke madrasah untuk
mengikuti sebuah kegiatan?
12. Bagaimana cara anda mengatasi peserta didik yang tidur di dalam kelas?
13. Bagaimana sikap anda apabila menemui peserta didik yang sering tidak mengikuti kelas anda?
14. Bagaimana sikap anda apabila tugas-tugas yang anda berikan kepada peserta didik tidak ada yang mereka kerjakan?
15. Sistem penerimaan calon guru terbaru di MTs. Al Hasyimiy adalah pada 3 bulan awal mengamalkan ilmu di madrasah
merupakan masa ta’aruf guru baru dengan lingkungan dan seluruh warga MTs. Al Hasyimiy. Setelah 3 bulan, maka guru
baru akan mendapat panggilan dari Wakil Kepala Madrasah Bagian Kurikulum untuk evaluasi. Hasil evaluasi bisa berupa
penetapan Guru Tetap Yayasan atau kemungkinan terburuk adalah masa ta’aruf yang diberhentikan sehingga guru baru
tidak dapat menjadi Guru Tetap Yayasan. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana pendapat anda?
Jawab :
TES KOMPUTER
Waktu : 60 menit
1. Buatlah Kisi-kisi soal ujian akhir madrasah sebanyak 3 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian dengan kriteria soal nomor 1
soal LOTS, nomor 2 soal MOTS, dan nomor 3 soal HOTS secara lengkap beserta soal dan kunci jawabannya! (File berupa
berkas Microsoft Word)
2. Berikut ini kami tampilkan tabel hasil nilai ujian madrasah peserta didik. Karena hasil ujian berada dibawah KKM dan
kita tidak punya waktu untuk memperbaiki nilai dengan remidi maupun ujian ulang, maka coba anda ubah (di upgrade)
nilai pada tabel tersebut dengan nilai minimum 65 dan maksimumnya 90!
3. Ubahlah Tabel hasil nilai ujian madrasah yang telah diupgrade sesuai point 2 diatas dalam Microsoft Excel, kemudian
tentukan jumlah nilai, nilai rata-rata kelas hasil ujian, nilai tertinggi, nilai terendah, dan peringkat kelasnya! (File berupa
berkas Microsoft Excel)
Nb. 1. Point 2 dan 3 berada pada 1 file yang sama yaitu di berkas Microsoft Excel.
2. Format nama kedua file Tes Komputer yaitu nama dan nik
(contoh pemberian nama pada file : tes komputer_azizah_3541xxxxxxx).
HASIL UJIAN MADRASAH
KELAS 9
NO
NAMA SISWA
1 ARYA ADITYA
2 IKRAM HASBY AL GHOZIE
3 MARKHO DIMAS SAPUTRA
4 MAS MU'I
5 MUHAMMAD HUSNAN
6 MUHAMMAD KHULAIFI
7 MUHAMMAD SHOLEHUDDIN
8 RABBIYANSAH HAFID
9 ROE HANAFI
10 HAMDI
11 FAJAR AGUS SETIAWAN
12 M. SAMSUL ARIFIN
13 M.AGUNG ALIROSO
14 DIANA REGINA PUTRI
15 LAILATUL IZZA
16 RASYEL CHALISTA A.P
17 ROBI'ATUL ADAWIYAH
18 ROHANATI
19 ROSIDAH
20 SOFIA MUNAWAROH
21 NABILATUL MAQFIROH
22 NAYLA ZAHIRA PUTRI
23 FARIDATUS SA'ADAH
JUMLAH
RATA-RATA
NILAI TERTINGGI
NILAI TERENDAH
NILAI
NILAI
UPGRADE
IPA
IPA
33
27
36
8
35
24
35
26
53
35
41
16
35
58
58
0
59
30
56
73
62
44
62
NILAI
B. ARAB
63
57
66
28
65
55
65
56
83
65
71
46
65
85
85
15
69
60
86
48
52
74
72
NILAI
JUMLAH
UPGRADE
NILAI
B. ARAB UPGRADE
RATARATA
PERINGKAT
NILAI
KELAS
UPGRADE
Download