Uploaded by User124109

Fortopolio Fisika

advertisement
ARCHIMEDES
ARCHIMEDES
KOMPETENSI DASAR
3.3 Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari
4.3 Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik, berikut presentasi hasil
percobaan dan pemanfaatannya
TUJUAN PERCOBAAN
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara gaya tekan ke atas
dengan berat jenis yang dipindahkan
ALAT DAN BAHAN
Alat dan bahab yang digunakan dalam percobaan alat ukur dasar adalah sebagai berikut :
1. Alat
 Neraca Pegas
1 buah
 Tabung pancuran
1 buah
 Gelas ukur........ml
1 buah
 Neraca Ohauss
1 buah
2. Bahan
 Air
secukupnya
 Tissu
secukupnya
 Tembaga
1 buah
 Besi
1 buah
 Perak
1 buah
 Kayu
1 buah
1|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
PROSEDUR KERJA
Adapun langkah-langkah kerjanya dari perrcobaan “Bandul Sederhana“ adalah
sebagai berikut :
a. Gantungkan sebuah beban pada neraca pegas dan catat beratnya (W0)
b. Letakkan gelas pancuran tepat di bawah neraca pegas, kemudian isi dengan air sampai
berhenti menetes
c. Hitunglah massa gelas ukur kosong (m0) kemudian tempatkan pas di bawah tabung
pancuran
d. Masukkan beban yang tergantung pada neraca pegas ke dalam tabung pancuran yang
berisi air sampai semua permukaan beban terendam dalam air, kemudian catat berat
benda di air (Wa)
e. Hitung massa gelas ukur kosong bersama air yang dipindahkan benda, kemudian catat
pada tabel pengamatan (m1)
f. Hitung volume air yang dipindahkan, kemudian catat pada tabel pengamatan
g. Lakukan kegiatan a-f dengan beban yang lain
2|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
TABEL PENGAMATAN
Menentukan gaya angkat ke atas dan massa jenis benda padat
g = .........m/s2
m0 = .......kg
Benda
ke
Wu
(N)
Wa
(N)
FA= Wu Wa
(N)
m1 (kg)
Massa zat
cair (m1-m0)
(kg)
Volume
benda
(m3)
Massa
jenis
benda
(kg/m3)
1
2
3
4
REFLEKSI
Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................
3|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
4|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
5|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
6|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
7|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
8|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
ARCHIMEDES
DAFTAR NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN ) WAJO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Kelas
: XI MIA
Mapel
NO
Nama Siswa
Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Achmad Khamal Sain
Andi Adilah
Andi Nuramalia Palaguna
Apriani
Dina Fadillah Syahrani
Fitriani T
Hikma Fitria Amir
Husnul Khatimah
Ismail Maratang
Khaeruddin Asra
Masriani
Miswar Anwar
Muh. Rifqi Wardana
Muh. Taufiq Al Fiqran
Muhammad Surya Al Asad
Nur Syamsi Kasim
Nur Zam Zam
Nurfadilah Dwi Safitri
Nurul Amalia
Nurul Ilma Apriliani
Rezky Amaliyah
Siti Ramlah
Taufiq Rachman
Yunasri Rachman
80
80
90
80
90
90
90
75
70
80
90
90
80
75
80
85
95
90
90
80
90
80
90
80
: Fisika
Ket
Guru Mapel
Sitti Hasnah, S.Pd, M.Pd
9|MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
Download