Uploaded by User115502

Metinė pažangos ataskaita 20210628155238

advertisement
VILNIAUS "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJA
METINĖ PAŽANGOS ATASKAITA
2020-2021 m.m.
Vakarė Marcinkevičiūtė (6b)
APŽVALGA (METINIS)
10
100 %
Galutinis išvestų pažymių
vidurkis
Laikotarpio pamokų
lankomumas
1
1
Vieta klasėje pagal išvestų
pažymių vidurkį
Vieta tarp 6-ų klasių pagal
išvestų pažymių vidurkį
Išvesta
Pozicija
klasėje
Pozicija
mokykloje
Dailė
10
1
1
Dorinis ugdymas (etika)
įsk.
1
1
Fizinis ugdymas
įsk.
1
1
Gamta ir žmogus
10
1
1
Geografija
10
1
1
Informacinės technologijos
10
1
1
Istorija
10
1
1
Lietuvių kalba ir literatūra
10
1
1
Matematika
10
1
1
Muzika
10
1
1
Technologijos
10
1
1
Užsienio kalba (anglų)
10
1
1
Užsienio kalba (prancūzų)
10
1
1
Dalykas
Puslapis 2 | 7
VIDURKIS KLASĖJE (METINIS)
00
15
16
21
22
8,
8,
09
20
00
27
8,
27
8,
27
8,
8,
36
8,
64
8,
82
9,
00
9,
9
9,
12
09
11
18
7
10
9,
9,
2
36
9,
9,
36
9,
7
45
6
9,
5
55
64
9,
64
9,
4
64
3
9,
82
9,
91
9,
0
9,
2
10
,0
91
10
7,
18
7,
55
7,
82
8
91
6,
55
7
5,
6
5
1
8
9
13
14
17
18
19
23
24
25
26
27
28
29
Išvestų pažymių vidurkis
Puslapis 3 | 7
APŽVALGA (1 PUSMETIS)
9,82
100 %
Galutinis išvestų pažymių
vidurkis
Laikotarpio pamokų
lankomumas
1
8
Vieta klasėje pagal išvestų
pažymių vidurkį
Vieta tarp 6-ų klasių pagal
išvestų pažymių vidurkį
Išvesta
Pozicija
klasėje
Pozicija
mokykloje
Dailė
10
1
1
Dorinis ugdymas (etika)
įsk.
1
1
Fizinis ugdymas
įsk.
1
1
Gamta ir žmogus
10
1
1
Geografija
10
1
1
Informacinės technologijos
9
9
39
Istorija
10
1
1
Lietuvių kalba ir literatūra
9
1
12
Matematika
10
1
1
Muzika
10
1
1
Technologijos
10
1
1
Užsienio kalba (anglų)
10
1
1
Užsienio kalba (prancūzų)
10
1
1
Dalykas
Puslapis 4 | 7
VIDURKIS KLASĖJE (1 PUSMETIS)
55
5
6
00
12
13
55
15
16
24
36
7,
7,
45
7,
23
91
00
8,
22
8,
21
8
00
09
8,
20
09
19
8,
8,
18
8,
18
27
8,
8,
36
8,
55
8,
8,
64
9,
00
10
9
9,
9
09
8
9,
9,
18
9,
18
9,
18
9,
36
9,
55
3
9,
2
64
1
9,
9,
82
9,
82
9,
82
10
6,
18
6,
45
7
6
4
7
11
14
17
18
25
26
27
28
29
Išvestų pažymių vidurkis
Puslapis 5 | 7
APŽVALGA (2 PUSMETIS)
10
100 %
Galutinis išvestų pažymių
vidurkis
Laikotarpio pamokų
lankomumas
1
1
Vieta klasėje pagal išvestų
pažymių vidurkį
Vieta tarp 6-ų klasių pagal
išvestų pažymių vidurkį
Išvesta
Pozicija
klasėje
Pozicija
mokykloje
Dailė
10
1
1
Dorinis ugdymas (etika)
įsk.
1
1
Fizinis ugdymas
įsk.
1
1
Gamta ir žmogus
10
1
1
Geografija
10
1
1
Informacinės technologijos
10
1
1
Istorija
10
1
1
Lietuvių kalba ir literatūra
10
1
1
Matematika
10
1
1
Muzika
10
1
1
Technologijos
10
1
1
Užsienio kalba (anglų)
10
1
1
Užsienio kalba (prancūzų)
10
1
1
Dalykas
Puslapis 6 | 7
VIDURKIS KLASĖJE (2 PUSMETIS)
00
19
20
23
45
22
91
7,
27
7,
7,
5
5
7,
64
7,
82
8,
8
8,
00
8,
64
73
8,
8,
8,
82
9,
9
91
9,
12
9,
9,
11
00
10
09
9
18
8
18
36
9,
36
9,
36
9,
6
9,
5
45
55
9,
55
9,
64
3
9,
73
9,
0
9,
2
10
,0
91
10
6,
36
6,
73
6,
7
5,
27
6
5
1
4
7
13
14
15
16
17
18
21
24
25
26
27
28
29
Išvestų pažymių vidurkis
Puslapis 7 | 7
Download