Uploaded by User6743

4. Aku Abdi Tuhan

advertisement
Aku Abdi Tuhan
Modifikasi Aransemen : Henri Yulianto
1=Bes, 3/4
S.
A.
T.
B.
____
3 4
____
1 2
____
1> 1>
____
1 1
5
.
3>
1>
.
3
.
5
3
.
1>
.
1>
1>
.
1
.
1
1
.
____
5 6
____
3 4
____
1> 1>
____
1 1
1. Ke de - pan al - tar
2. A - ku ter - ke-nang
3. Ki - ni ya
Tu-han
S.
A.
T.
B.
____
3 4
____
1 2
____
1> 1>
____
1 1
5
.
3>
1>
3
.
5
5
1>
.
1>
1>
1
.
1
1
____
5 6
0
T.
0
B.
0
____
. 1>
____
. 7\
____
. 3>
____
. 1
.
__
13 5
__
3 5 1>
1
3
3
3
. 67 6
ke-nan
B.
1
1
ke-nan
Aku Abdi Tuhan
3
.
2
7<
0
6
.
6
5
0
1/
.
2
5
0
5
1
.
__
0 45
__
0 6 1>
__
0 45
6
4
1
__
0 45
__
0 6 1>
__
0 45
____
2 3
____
7< 1
____
5 5
____
5 5
.
6
6
.
6
.
3
4
.
1>
.
6
1>
.
1
.
1/
2
.
4
6
4
.
hi-na
6
.
2>
7
2
.
4
4
5
.
7
2>
5
.
5
5
se-ra- ya
Tuhan ber jan-ji se -
4>
4
4
____
5 6
____
1> 4>
____
6 5/
____
1> 1>
____
4 4
____
. 7
____
. 4
____
. 2>
____
. 5
____
6 7
____
4 5
____
2> 2>
____
5 5
4
4> 3> 2>
__ __
65 43 2
6
2
____
5 4/
____
7 1>
____
2 2
5
5
0
4
.
4
3
0
1>
2>
7
1>
0
1
.
2
1
0
3>
.
1>
5
2>
2>
1>
.
.
1>
0
5
.
5
5
4/
4
3
.
.
3
0
1>
.
3>
4>
6
7
1>
.
.
1>
0
5
.
5
2
2
5
1
.
.
1
0
____
5 6
5
.
ha ri yang
"Ma-ri-lah
di da-lam
__ ____
7 . 1> 2> 3>
__
5 .5
__
2> . 6
__
5 .5
.
ber ma - dah gembi-ra
ri- a
bi - sik
mer-du da-lam kal-bu
ti - a
di ja-lan pang- gil - an
penuh ke nangan
i - kut - i A - ku!"
se-tiap rin-tang-an
4>
3>
1>
2>
.
se-lu -ruh hi-dup a - ku ab-di-Nya
6
6
____
5 5
____
7 1>
____
5 5
Tuhan ber -
6
4/
4/
5
.
0
2>
1>
6
7
.
0
5
2
6
5
.
0
__
13 5
__
3 5 1>
1
pa-da yg hi na se-lu -ruh hi-dup a - ku ab-di-Nya
.
hi-na
6
.
pada yang
__
5 34 3
__
3> 5 6 5
nan pada yang
__
A. 3 4 3
__
T. 5 6 5
0
____
2> 3>
____
6 5
____
2> 1>
____
1 1
. 67 6
___
3
2
ha ri yg mu - li - a
lembut nan me - ra - yu
hamba-Mu ta - tah-kan
Tuhan ber-ke-nan
S.
4
___
5
Tuhan ber A.
.
a -ku me - lang-kah
ma-sa yang
la - lu
a -ku u - cap-kan
1. Sa - at ba - ha - gia
2. Ku - i - ngat sab-da
3. Ku - at-kan Tu-han
S.
5
____
5 6
____
. 1>
7
se-lu -ruh
6
4
4> 3> 2>
__ __
65 43 2
6
2
____
5 4/
____
7 1>
____
2 2
2>
5
pa-da yg hi na se-lu -ruh
4>
hi-dup a - ku
____
. 5
____
. 6
____
. 5
5
____
2> 3>
____
5 5
____
7 1>
____
5 5
5
2>
5
hi-dup a - ku

____
. 3>
____
2> 1>
7
1>
2>
3
3
ke5
3>
5
Tuhan ber1>
.
.
1>
0
te-tap ja - di ab-di-Nya
____
. 5
____
. 1>
____
. 5
____
5 5
____
7 6
____
5 5
5
5
5
5
.
.
5
0
2>
3>
4>
3>
.
.
3>
0
5
5
5
1
.
.
1
0
te-tap ja - di ab-di-Nya
- Halaman 1 dari 2 -
Download