Uploaded by User81678

Steg for å velge den rette typen begravelse

advertisement
Steg for å velge den rette typen begravelse?
Når noen i din lukkede sirkel går bort, er det mye følelser igjen å håndtere. Det er en sorgstid
når du og familien din sliter med å takle det plutselige tapet. På den tiden må du også ta deg
av å planlegge begravelsen til din kjære som er en ekstra forstyrrende del for deg. Kanskje
det er grunnen til at folk flest foretrekker å bruke et begravelsesbyrå for å lette bekymringene.
Begravelsen er en av de mest konkurransedyktige næringene i dag, og konkurransen har økt
hver dag. Så når du blir konfrontert med oppgaven med å velge tjenesten, er du nok allerede i
sorg.
Begravelsestjenester varierer fra person til person basert på religiøs og kulturell tro. Å ha
forståelse for hvordan du kan arrangere begravelsen i Karmøy, kan hjelpe deg mye den
gangen du må takle den plutselige bortgangen til din kjære. Begravelsesbyråer tilbyr
hovedsakelig tre typer tjenester som listet opp nedenfor.
Kremering
Even thoughincineration is certifiably not a traditional Christian memorial service, it is a
pieceof different religions and societies. Having immediate incineration for the memorial
service canlikewisesimplydependuponyourchoice. Funeralhomesthat offer incineration as a
featureoftheiradministrations,
incineratethe
body
followingdemise.
There
is
nopreservationrequired. Whentheincineration is finished, theremaining parts areplaced in a
container, typically an urn, and handed over to thefamilyofthediminished person. The
familycandecide to keeptheurn, give it a burial, have it put in a grave, or
disseminatetheashesitself. In incineration, there is no arrangement for visiting or reviewingthe
body.
Selv om forbrenning ikke er en tradisjonell kristen minneseremoni, er den for forskjellige
andre religioner og tro samfunn. Begravelsesbyråer som tilbyr kremering som en funksjon av
deres tjenester, forbrenner kroppen etter dødsfallet. Det er ingen bevaring nødvendig. Når
forbrenningen er ferdig, blir de gjenværende delene plassert i en container, vanligvis en urne,
og overlevert til familien til den sørgende personen. Familien kan bestemme seg for å
beholde urnen, gi den en gravplass, få den satt i en grav eller spre asken selv. I kremering er
det ingen ordning for besøk eller gjennomgang av kroppen.
Begravelse
Du kan velge gravlegging ved å velge de beste tjenestene for begravelsepå Karmøy. Da
gravlegging av den døde personen skal innledes kort tid etter døden. Du har heller ikke rett til
å se kroppen. Kostnaden for en umiddelbar begravelse er ikke overdreven og fornuftig
estimert for det vanlige individet. Begravelsesbyrået tar betalt for transport og pleie av den
reduserte personen, kisten, tomten eller graven ved gravplassen og dens typiske
bistandskostnad. Hvis familien trenger noen ekstra tjenester på gravlegging, vil
begravelsesbyråene belaste et ekstra beløp for det.
Vanligebegravelsestjenester
De vanlige eller tradisjonelle begravelsestjenestene er de mest utførlige du vil oppdage mens
du plukker gravferd. Etter din kjærees plutselige død, blir kroppen overlevert til
begravelsesbyrået der den avdøde personens kropp blir sett og besøkt av kjære.
Begravelsesbyrået gjør kroppen klar ved å bevare den. De bruker en begravelsesbil for å
sende kroppen til gravplassen og ordne graven og kisten. Begravelsestjenesten for full
administrasjon er den dyreste siden den inkluderer kostnadene ved eventuelle ekstra
administrasjoner.
Download