Uploaded by ukfbg121

Обединена Велика ложа на България (1)

advertisement
Той се отнася до учения, както и практики на братски (само за мъже) ред на
свободните и приетите Масони. Смята се, че тези Масони са част от найголямото световно „тайно“ общество. В днешно време масонството остава
най-популярно във Великобритания.
Уебсайт: - https://www.ukf.bg/
Свържете се с нас :Масонска ложа „Уста Колю Фичето“
[email protected]
Bulgaria
+359887270947
Download