Uploaded by User80672

Sejarah SPM Kertas 2

advertisement
5.
Peningkatan sesebuah tamadun didorong oleh kemajuan dalam bidang
pendidikan.
(a)
Jelaskan sistem pendidikan dalam tamadun Yunani.
[4 markah]
F1 Di Athens bertujuan melahirkan manusia yang seimbang dari sudut rohani dan
jasmani
F2 Menjadi manusia yang cemerlang ialah manusia yang memenuhi tuntutan
mental / fizikal
F3 Hanya manusia cemerlang dianggap memberi sumbangan kepada kesejahteraan
manusia
F4 Pendidikan sukan / muzik / berpidato dititik beratkan
F5 Di Sparta pendidikan bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna / gagah
/setia
F6 Mementingkan latihan fizikal Dan kemahiran menggunakan senjata
(b) Pendidikan yang seimbang akan melahirkan manusia yang cemerlang
dari aspek jasmani dan rohani.
Bincangkan.
[8 markah]
• Manusia yang menerima pendidikan akan lebih rasional
• Cenderung untuk membuat pertimbangan yang wajar
• Terutama apabila menjadi pemimpin negara
• Mahir dalam pelbagai aspek kehidupan
• Contohnya, menjalankan perniagaan
• Dapat memajukan ekonomi negara secara tidak langsung
• Penghasilan teknologi moden tanpa bergantung dengan negara luar
• Contohnya dalam bidang aeroangkasa
• Oleh itu, boleh bersaing dengan negara maju
• (c) Sistem pendidikan di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dari
masa ke semasa.
Bincangkan.
[8 markah]
• Pendidikan sentiasa berubah bagi memastikan relevan mengikut zaman
• Contohnya, selepas merdeka pendidikan memetingkan bahasa Inggeris
• Masih terpengaruh dengan zaman British di negara ini
• Pada masa kini, negara boleh berdiri sendiri
• Mementingkan persaingan di peringkat global
• Pendidikan menjurus ke arah melahirkan generasi yang berdaya saing
• Bagi menghasilkan tenaga mahir
• Agar tidak bergantung dengan negara luar
7. (a) Terangkan faktor kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu.
[4 markah]
• Kekurangan tenaga buruh tempatan di ladang getah / lombong
• Galakan kerajaan British
• Penghijrahan mereka tidak pernah ditentang oleh orang Melayu
• Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu – India
• Kemakmuran ekonomi Tanah Melayu
• Banyak peluang pekerjaan
• Kestabilan politik
8. (b) Bagaimanakah buruh dari China dan India datang ke negara ini semasa
penjajahan British?
[8 markah]
• Buruh China
• Sistem tiket kredit
• Bakal imigran di kumpulkan di kampung di negara China oleh kheh-tau
• Ketua / kheh tau dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran yang di bawa
• Sin kheh diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal / agensi buruh
• Agensi buruh biasanya menerima bayaran dari bakal majikan
• Sin kheh membuat perjanjian secara lisan / bertulis untuk bayar hutang
• Mereka dibekalkan tiket menunjukkan pelabuhan yang dituju
• Serta keterangan sama ada mereka bebas / berhutang
• Apabila sampai di pelabuhan, sin kheh diambil oleh pemborong buruh
• Sistem pengambilan kakitangan
• Majikan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh
• Segala tambang / perbelanjaan dibiayai majikan
• Pegawai yang dihantar bertanggungjawab mengiringi buruh hingga
sampai kepada majikannya
• Sistem pengambilan rumah kongsi
• Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di China
• Pegawai tersebut membiayai segala perbelanjaan buruh hingga sampai ke
rumah kongsi
• Apabila buruh diserah kepada tuan rumah kongsi, pembawa buruh akan
dibayar dengan kadar yang tertentu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Buruh India
Sistem buruh bebas
Datang sendiri dengan biayaan masing-masing
Kedatangan mereka diatur oleh orang / kumpulan
Bebas memilih tempat / pekerjaan yang mereka kehendaki
Sistem kontrak
Majikan akan membiayai tambang
Buruh akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu / 1- 3 tahun
Dengan bayaran yang minimum / 9 – 13 sen sehari
Sering berlaku pemerasan / penindasan buruh
Disifatkan sebagai perhambaan tidak ketara
Sistem kangani
Kangani / tandil / mandur diberi lesen
Dihantar pulang ke India untuk mencari buruh
Kangani diberi wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh
Menjadikan kangani sebagai pengurus agensi membawa masuk pekerja asing
Sistem ini diharamkan kerana wujud penyelewengan kangani
8. (c) Kemasukan buruh asing telah memberi impak yang besar kepada
sosioekonomi negara.
Beri hujah anda
[8 markah]
• Menyebabkan wabak penyakit tersebar
• Contohnya tibi
• Telah terhapus suatu ketika dulu
• Kerana mereka tidak mengambil vaksin
• Menjangkiti penduduk tempatan
• Terutama kepada kanak-kanak
• Mempunyai imun yang lemah
• Dan juga kawasan pedalaman
• Terletak jauh dari kemudahan klinik kesihatan
Download