Uploaded by shaziaendah

Absen TK II

advertisement
No.Form : Form.Pudir I.25
Tgl. Terbit : 15 Sept’ 11
Revisi
: 00
DAFTAR HADIR UJIAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PRODI D-III KEBIDANAN BALIKPAPAN POLTEKKES KEMENKES KALTIM
JALUR UMUM KELAS REGULER TINGKAT II SEMESTER III (GANJIL) 2016
Hari/Tanggal
: ………………………………..
Prasat
: ………………………………..
Ruang
: ……………………………….
No
Nama
NIM
Tanda Tangan
1
Nurul Fatimah
PO7224114021 1 …………………..
2
Ratna Setyaningtyas
PO7224114022
3
Reni Dwi Puspitasari
PO7224114023 3…………………..
4
Retno Purwaningsari
PO7224114024
5
Rinda Suryani
PO7224114025 5…………………..
6
Riska Widya Anggraini
PO7224114026
7
Safriatinnur
PO7224114027 7…………………..
8
Sendi Christin N
PO7224114028
9
Sri Mulyana U K
PO7224114029 9…………………..
10
Sufiyah
PO7224114030
11
Tiara restiana
PO7224114031 11…………………
12
Umi Nur Sa’diah
PO7224114032
13
Vidia Rizki Amalia
PO7224114033 13…………………
14
Vista Vioni Jayanti
PO7224114034
15
Wardah Dwi Kurnia R
PO7224114036 15…………………
16
Yana Karnila
PO7224114037
17
Yeni Dewi Purwati
PO7224114038 17…………………
18
Yoani Agustin P
PO7224114039
19
Zumrotus Sholikhah
PO7224114040 19…………………
2…………………..
4…………………..
6…………………..
8…………………..
10 …………………
12…………………
14…………………
16…………………
18…………………
Intruktur
Ita Kusumayanti, SST
NIP. 198104232002122001
Nilai
No.Form : Form.Pudir I.25
Tgl. Terbit : 15 Sept’ 11
Revisi
: 00
DAFTAR HADIR BIMBINGAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PRODI D-III KEBIDANAN BALIKPAPAN POLTEKKES KEMENKES KALTIM
JALUR UMUM KELAS REGULER TINGKAT II SEMESTER III (GANJIL) 2016
Hari/Tanggal
: ………………………………..
Prasat
: ………………………………..
Ruang
: ……………………………….
No
Nama
NIM
Tanda Tangan
1
Nurul Fatimah
PO7224114021 1 …………………..
2
Ratna Setyaningtyas
PO7224114022
3
Reni Dwi Puspitasari
PO7224114023 3…………………..
4
Retno Purwaningsari
PO7224114024
5
Rinda Suryani
PO7224114025 5…………………..
6
Riska Widya Anggraini
PO7224114026
7
Safriatinnur
PO7224114027 7…………………..
8
Sendi Christin N
PO7224114028
9
Sri Mulyana U K
PO7224114029 9…………………..
10
Sufiyah
PO7224114030
11
Tiara restiana
PO7224114031 11…………………
12
Umi Nur Sa’diah
PO7224114032
13
Vidia Rizki Amalia
PO7224114033 13…………………
14
Vista Vioni Jayanti
PO7224114034
15
Wardah Dwi Kurnia R
PO7224114036 15…………………
16
Yana Karnila
PO7224114037
17
Yeni Dewi Purwati
PO7224114038 17…………………
18
Yoani Agustin P
PO7224114039
19
Zumrotus Sholikhah
PO7224114040 19…………………
2…………………..
4…………………..
6…………………..
8…………………..
10 …………………
12…………………
14…………………
16…………………
18…………………
Intruktur
Ita Kusumayanti, SST
NIP. 198104232002122001
No.Form : Form.Pudir I.25
Tgl. Terbit : 15 Sept’ 11
Revisi
: 00
DAFTAR HADIR UJIAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PRODI D-III KEBIDANAN BALIKPAPAN POLTEKKES KEMENKES KALTIM
JALUR UMUM KELAS REGULER TINGKAT II SEMESTER III (GANJIL) 2016
Hari/Tanggal
: ………………………………..
Prasat
: ………………………………..
Ruang
: ……………………………….
No
Nama
NIM
Tanda Tangan
1
Ananda Depsea R D
PO7224114001 1 …………………..
2
Andi Wahyuni
PO7224114002
3
Ayu Krisnawati
PO7224114003 3…………………..
4
Ayuni Rima Nur A
PO7224114004
5
Bella
PO7224114005 5…………………..
6
Dewi Heldayanti
PO7224114006
7
Dwi fitriyana Putri
PO7224114007 7…………………..
8
Eka Nur Saputri
PO7224114008
9
Huda Alfariza khair
PO7224114009 9…………………..
10
Irna Nurjannah
PO7224114010
11
Irsyayanti Fitria F
PO7224114011 11…………………
12
Kadek Agustina P N
PO7224114012
13
Khosnol Kartika A S
PO7224114013 13…………………
14
Kristina limbong
PO7224114014
15
Lerim Julina Tajang
PO7224114015 15…………………
16
Lisna Noor Amalia
PO7224114016
17
Lucyanasari I S
PO7224114017 17…………………
18
Monica Pratiwi H
PO7224114018
19
Norfarida Afina
PO7224114019 19…………………
20
Nur Afina Azizah
PO7224114020
2…………………..
4…………………..
6…………………..
8…………………..
10 …………………
12…………………
14…………………
16…………………
18…………………
20 …………………
Intruktur
Ita Kusumayanti, SST
NIP. 198104232002122001
Nilai
No.Form : Form.Pudir I.25
Tgl. Terbit : 15 Sept’ 11
Revisi
: 00
DAFTAR HADIR BIMBINGAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PRODI D-III KEBIDANAN BALIKPAPAN POLTEKKES KEMENKES KALTIM
JALUR UMUM KELAS REGULER TINGKAT II SEMESTER III (GANJIL) 2016
Hari/Tanggal
: ………………………………..
Prasat
: ………………………………..
Ruang
: ……………………………….
No
Nama
NIM
Tanda Tangan
1
Ananda Depsea R D
PO7224114001 1 …………………..
2
Andi Wahyuni
PO7224114002
3
Ayu Krisnawati
PO7224114003 3…………………..
4
Ayuni Rima Nur A
PO7224114004
5
Bella
PO7224114005 5…………………..
6
Dewi Heldayanti
PO7224114006
7
Dwi fitriyana Putri
PO7224114007 7…………………..
8
Eka Nur Saputri
PO7224114008
9
Huda Alfariza khair
PO7224114009 9…………………..
10
Irna Nurjannah
PO7224114010
11
Irsyayanti Fitria F
PO7224114011 11…………………
12
Kadek Agustina P N
PO7224114012
13
Khosnol Kartika A S
PO7224114013 13…………………
14
Kristina limbong
PO7224114014
15
Lerim Julina Tajang
PO7224114015 15…………………
16
Lisna Noor Amalia
PO7224114016
17
Lucyanasari I S
PO7224114017 17…………………
18
Monica Pratiwi H
PO7224114018
19
Norfarida Afina
PO7224114019 19…………………
20
Nur Afina Azizah
PO7224114020
2…………………..
4…………………..
6…………………..
8…………………..
10 …………………
12…………………
14…………………
16…………………
18…………………
20 …………………
Intruktur
Ita Kusumayanti, SST
NIP. 198104232002122001
Download