Uploaded by User77209

dlscrib.com-pdf-bill-of-quantity-rekapitulasi-boq-dl 151e7e0103f7b5a06aa5285a058a3d08

advertisement
[email protected][email protected][A
FAMM IE [email protected]
(FIP)
[email protected][email protected] LXI [email protected] 0
Xrinr`c
Jona`t`g
Vagka`
a`g
g Jona`
a`tt`g
Jibo Vojogagn
<
Xrinr
Xrinr`c
`c Xocf`gnug
Xocf`gnug`g
`g / Xogag
Xogagnj`t
nj`t`g
`g L`m`g
L`m`g b`g Locf`
Locf`t`g
t`g
<
<
<
Xocf`gnug`g/Xogagnj`t`g LXI ba Xrivagsa BJA L`j`rt`
Xocf`gnug
ug`
`g/Xo
/Xogagn
agnj`t`g LXI ba Xrivag
ivags
sa BJA L`j`rt` X`jot 0
?.6.;.66.8;
R`dug @gnn`r`g
<
6868
_ V @ A @ G
[email protected] [email protected]@ (Vp)
A.
[email protected]@G _C_C
-
AA.
[email protected]@G [email protected]@[O
-
UAA.
[email protected]@G [RV_JR_V LXI
-
UA
UAAA.
AA.
XO
XOGN
GNOC
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@G JIGB
JIGBA[
A[AA B
[email protected]
@G XO
XOJO
JOVL
[email protected]@
@@G
G CAGI
CAGIV
V
-
Lucm`d D`rn`
-
X`l`j Xort`cf`d`g Gam`a (XXG) 3 08%
-
[email protected] [email protected]@ + XXG 08 %
-
Rorfam`gn <
[email protected] [email protected][@
ttb
BAVOJR_V [email protected]@
[email protected][email protected][A
FAMM IE [email protected]
(FIP)
[email protected][email protected] LXI [email protected] 0
X ri
ri nr
nr `c
`c
Jo na
na `t
`t `
`g
g
Vag
Vagka`g
ka`g Jon
Jona`t`
a`t`g
g
Jibo Vojogagn
R`dug @gnn`r`
@gnn`r`g
g
<
<
<
<
<
X rri
i nr
nr `c
`c Xo cf `g
`g nu
nu g`
g` g / X
Xo
o ga
ga gn
gn j`
j` t`
t` g L `m
`m `
`g
g b`
b` g L oc
ocf `t
`t `
`g
g
Xo
oc
cf `g
`g nu
nu g`
g` g/
g/ X
Xo
o ga
ga g
gn
nj
j`
` t`
t` g L XI b a X rri
i va
va g
gs
s a BJ A L `j
`j `r
`r t`
t`
Xocf`gnu
Xocf`gnug`g/X
g`g/Xogag
ogagnj`t
nj`t`g
`g LXI
LXI ba
ba Xr
Xrivag
ivagsa
sa BJA L`j`rt`
L`j`rt` X`jot
X`jot 0
?. 6
6.. ;
;.. 6
66
6. 8
8;
;
6868
[email protected]@
[email protected]@
`
[@R.
[@R.
k
[email protected]@G [email protected]@G
f
0
UIM
UIM_CO
_CO
b
[email protected]@
[email protected]@ [@[email protected]
[@[email protected] (Vp
(Vp))
o
[email protected]
[email protected] [email protected]@
[email protected]@
e3bxo
[email protected][email protected] LXI 0 (LXI [_NAIGI)
A.
0.6 `
0.4.(0)
0.01
[email protected]@G _C_C
Cifamas`sa b`g bocifamas`sa
M[
0,88
-
C`g`locog b`g josom`c`t`g m`mu magt`s
M[
0,88
-
Josom`c`t`g b`g josod`t`g jor l`
M[
0,88
Lucm`d A
AA.
6.;.1 f
6.;.( 06) `
-
[email protected]@G [email protected]@[O
[`mur`g tortutup typo _ (_-Batkd) prok`st e`frak _ 48x088x068 kc torp`s`gn bogn`g ek' 3 ;8 CX`, mognj`p
bogn`g urun`g p`sar p`s`gn p`b`t tof`m ? kc, n`ma`g b`g `gnjut`g
c'
006,88
Br`ag`so vor taj`m ba`. >? kc
Br
fd
6,88
-
Lucm`d AA
UAA.
-
[email protected]@G [RV_JR_V
>.0.(?) .f `
Fotig cutu sob`gn, ek' ;8 Cp` pognasa jimic
c;
5,45
-
>.0.(?) .f f
Fotig cutu sob`gn, eek
k' ;8 CX` + fojastagn fotig lopat, s
smmiie, rraagn f`mij ( pamo k`p LXI ttaapo X2)
c;
5,>1
-
>. 0.
0. (?
(?) ..f
fk
Fot ig
ig cut u so b`gn, eek
k ' ;8 C X` + foj as ttaagn fot ig
ig lopat , smi ie , r agn f` mi j ( pa
pamo k` p j` ja t `g
`gnn` t apo X6 )
c;
5, 8
86
6
-
>.0.(?) .f b
Fotig cutu sob`gn, ek' ;8 CX` + fojastagn fotig lopat, smiie, ragn f`mij (pamo k`p j`ja t`gnn` tapo X0)
c;
8,41
-
>.;.(2)
>.2.(0) .k `
F`l` tum`gn`g _;1 umar
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g f`l` pap` Ƿ 488-0> cc, skd 28, pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
jn
6.;81,50
-
jn
2.5?0,14
-
jn
0.846,16
-
(mognj`p) torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`
>.2.(0) .k f
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g f`l` pap` Ƿ ;??-4 cc, skd 28, pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
(mognj`p) torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`
>.2.( 0).k k
Xogyoba` b`g poc`s`gn`g f`l` strujtur ^E, D Fo`c, pom`t s`cfugn, cur f`ut b`g pognom`s`g (mognj`p)
torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`
jn
;2.8>>,62
-
>.2 (0) .k b
Vuc`d maet (spoj, firo pamo, p`sar urun, m`gt`a jorl`, n`ma`g t`g`d, piir fotig fortum`gn, strujtur fosa f`l`, bagbagn
f`t` ragn`g, j`k` tocporob t306 cc, spaborcogt, 6 m`gt`a torc`suj ru`gn tugnnu miffy b`g `jsosiras)
ugat
6,88
-
>.5. (08) `
Ra`gn fir ba`cotor 288 cc, ek' 6? Cp` sosu`a `g`mas`
c'
628,88
-
>.0;.(0) `
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g r`ammagn LXI (st`agmoss + j`k`), pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
(mognj`p)
c'
>8,40
-
>.0;.(0) f
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g r`ammagn t`gnn` (st`agmoss), pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g (mognj`p)
c'
?8,82
-
>.0;.(0) k
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g r`ammagn t`gnn` (j`k`), pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g (mognj`p)
c'
1,58
-
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g `t`p cocfr `g LXI
>.0;.(0) b
c6
;?6,88
-
>.0;.(0) e
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib + rj. dimmiw, uj.?8/088 cc
torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l` (m`gt`a LXI)
c6
44,>6
-
>.0;.(0) n
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib `g`j t`gnn` (t`gnn` LXI
dirazigt`m)
c6
;1,58
-
c6
6?,16
-
c6
06,88
-
>.0;.(0) n
>.0;.(0) d
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib `g`j t`gnn` (t`gnn` LXI vortaj`m)
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib + rj. dimmiw, uj.?8/088 cc
torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l` (firbos t`gnn`)
>.02.(0).`
F`gnug`g d`mto
ms
0,88
-
>.02.(0).f
F`gnug`g tiamot
c6
;,??
-
>.0?.(0) `
Fignj`r tr iti`r agtorfmij/kigfmij + `gnjut
c6
548,66
-
>.0?.(0) f
Fignj`r fagnj`a fotig + `gnjut
c'
046,88
-
>.0?.(0)k
Fignj`r fotig ( _-batkd)
c6
6;1,68
-
>.0?.(0)b
Fignj`r d`mto
c6
5,88
-
>.0?.(0)o
Fignj`r tiamot
c6
5,68
-
Xap` ba`. 5" (sp`r agn XL_)
c'
046,88
-
Xogn`b``g b`g Xoc`s`gn`g Maet j`p`sat`s 0888 Jn _jur`g K`fag 0288 x 0188 + Kiccasaigagn tost
ugat
6,88
>.05.(2) f
>.0>
Lucm`d UAA
-
0/2
[email protected][email protected][A
FAMM IE [email protected]
(FIP)
[email protected][email protected] LXI [email protected] 0
X ri
ri nr
nr `c
`c
Jo na
na `t
`t `
`g
g
Vag
Vagka`g
ka`g Jon
Jona`t`
a`t`g
g
Jibo Vojogagn
R`dug @gnn`r`
@gnn`r`g
g
<
<
<
<
<
X rri
i nr
nr `c
`c Xo cf `g
`g nu
nu g`
g` g / X
Xo
o ga
ga gn
gn j`
j` t`
t` g L `m
`m `
`g
g b`
b` g L oc
ocf `t
`t `
`g
g
Xo
oc
cf `g
`g nu
nu g`
g` g/
g/ X
Xo
o ga
ga g
gn
nj
j`
` t`
t` g L XI b a X rri
i va
va g
gs
s a BJ A L `j
`j `r
`r t`
t`
Xocf`gnu
Xocf`gnug`g/X
g`g/Xogag
ogagnj`t
nj`t`g
`g LXI
LXI ba
ba Xr
Xrivag
ivagsa
sa BJA L`j`rt`
L`j`rt` X`jot
X`jot 0
?. 6
6.. ;
;.. 6
66
6. 8
8;
;
6868
[email protected]@G [email protected]@G
f
0
[email protected]@
[email protected]@
`
UAAA.
4.2.(08`) `
4.2.(08`) k
4.2.(08`) b
4.2.( 08`) o
4.2.( 06) `
4.2.(0;)
[@R.
[@R.
k
UIM
UIM_CO
_CO
b
[email protected]@
[email protected]@ [@[email protected]
[@[email protected] (Vp
(Vp))
o
[email protected]
[email protected] [email protected]@
[email protected]@
e3bxo
[email protected]@G JIGBA[A [email protected] [email protected]@G CAGIV
X`
`s
s `g
`gn fa
fa gn j`
j` a f ot
ot ig
ig mur us uj
uj . 0 4/
4/ 66
66 x 6 ? - 5
58
8k
kc
c pr
pr o
ok
k `s
`s t eek
k ' ; ? C X`
X` tt`
` gp ` t um
um `gn `g tto
o rrc
c `s uj mmo
o `g k
ki
i gk rro
o tto
o
X`s`gn cumut `ar fotig fort um`gn prok`st e k
k'' ;? CX` uj. 04/66x6?-58 kc t or c`suj mo`g kigkrot o
X`s`gn t`ma-t`ma `ar fotig fortum`gn prok`st ek' ;? CX` uj. ;8x28x088 kc torc`suj mo`g kigkroto bogn`g l`r`j
sota`p ; c'
c'
0 46 ,,8
88
-
fd
2>, 88
-
fd
2>,88
-
X`s`gn fimm`rb b`r a fosa
fd
08,88
-
Xojorl```g Rriti`r bogn`g Fotig J-;?8 Bojir`tae/[t`cp Kigkroto (eumm boptd pancog) bogn`g ufag pogn`r`d
c6
;>?,88
-
c6
600,88
-
Xorf`aj`g t`c`g ( rucput n`l`d b`g t`g`d ducus t3;8kc)
-
4.2.( 02) `
M`cpu [irit MOB VNF, Rypo @ < FKX2;0 VNF / 62 U coroj Xdamaps
fd
02,88
4.2.( 02) f
Kigtrimmor VNF , Rypo Kigtrimmor, [email protected] ; coroj Xdamaps
fd
0,88
4.2.( 02) k
Agst`m`sa spoka`m mandtagn (GQC ;x6,?cc b`m`c cot`m kigbuat ba 68cc) torc`suj suppirt & `m`t f`gtu
tataj
02,88
-
4.2.( 02) b
Rost, Kiccassaigagn & prinr`ccagn
ms
0,88
-
4.2.( 02) o
X`gom pogor`gn`g LXI sof`n`ac`g` n`cf`r mognj`p bng tacor b`g OMKF
fd
0,88
-
4.2.( 02) e
Nriugbagn (mognj`p bogn`g fix kigtrim, j`fom fk 08 cc6)
ms
0,88
-
4.2.( 02) n
Figbagn LXI j`fom, [email protected] 08 cc6, mognj`p bogn`g kigbuat cot`m b`g `jsosiraos
c
?6,88
-
4.2.( 02) d
M`cpu biwg mandt mob 06 w`tt
fd
;,88
-
4.2.(02) a
M`cpu biwgmandt MOB (Iutfiw)
fd
04,88
-
4.2.(02) l
M`cpu biwgmandt MOB (Agfiw)
fd
2,88
-
4.2.( 02) j
Agst`m`sa pogor`gn`g
tataj
66,88
-
4.2.(02) m
J`fom tr`y ;88 x 688 pmus kivor & `jsossiraos
c
06,88
-
4.2.(02) c
Fa`y` pogy`cfugn`g XMG
[email protected]
06.?88,88
-
4.2.( 02) g
[uppmy b`g agst`m`sa faitokd & ros`p`g 0 c;
ugat
0,88
-
4.2.( 02) i
m`cpu d`mto RM6x;5 w`tt (mob sologas) bust priie
fd
0,88
-
4.2.( 02) p
J`fom eoobor ;x 08 cc6
c
0?,88
-
4.2.( 02) q
[uppmy b`g agst`m`sa faitokd & ros`p`g 0 c;
ugat
0,88
-
4.2.( 02) r
picp` lot pucp 6?8 w`tt, mognj`p bogn`g pocap``g ugtuj firagn sucur picp`
ugat
0,88
-
4.2.( 02) s
R`gnja `ar `t`s 6?8 mator mognj`p bogn`g pocap```g pvk Ô 68 cc b`ra picp` jo t`gnja `t`s b`g b`ra t`gnja `t`s
jo jr`g `ar, sagj b`g kmisot sof`n`ac`g` n`cf`r
ugat
0,88
-
-
4.2.( 02) t
Agst`m`sa `ar Jitir X UK Ô 088 b`ra tiamot b`g K8 jo Faitoj b`g b`ra faitokd jo ros`p`g
c
6;,88
4.2.( 02) u
Agst`m`sa `ar foj`s XUK Ô ?8 b`ra emiir Br`ag b`g w`st`eom jo ros`p`g
tataj
4,88
4.2.(68) `
Xoc`s`gn`g p`n`r coba`g
c'
688,88
-
Lucm`d UAAA
-
6/2
[email protected][email protected][A
FAMM IE [email protected]
(FIP)
[email protected][email protected] LXI [email protected] 0
X ri
ri nr
nr `c
`c
Jo na
na `t
`t `
`g
g
Vag
Vagka`g
ka`g Jon
Jona`t`
a`t`g
g
Jibo Vojogagn
R`dug @gnn`r`
@gnn`r`g
g
<
<
<
<
<
X rri
i nr
nr `c
`c Xo cf `g
`g nu
nu g`
g` g / X
Xo
o ga
ga gn
gn j`
j` t`
t` g L `m
`m `
`g
g b`
b` g L oc
ocf `t
`t `
`g
g
Xo
oc
cf `g
`g nu
nu g`
g` g/
g/ X
Xo
o ga
ga g
gn
nj
j`
` t`
t` g L XI b a X rri
i va
va g
gs
s a BJ A L `j
`j `r
`r t`
t`
Xocf`gnu
Xocf`gnug`g/X
g`g/Xogag
ogagnj`t
nj`t`g
`g LXI
LXI ba
ba Xr
Xrivag
ivagsa
sa BJA L`j`rt`
L`j`rt` X`jot
X`jot 0
?. 6
6.. ;
;.. 6
66
6. 8
8;
;
6868
[email protected]@G [email protected]@G
f
0
[email protected]@
[email protected]@
`
[@R.
[@R.
k
UIM
UIM_CO
_CO
b
[email protected]@
[email protected]@ [@[email protected]
[@[email protected] (Vp
(Vp))
o
[email protected]
[email protected] [email protected]@
[email protected]@
e3bxo
[email protected][email protected] LXI 6 (LXI ^@V_GN [email protected] [email protected]@R)
A.
0.6 `
0.4.(0)
0.01
[email protected]@G _C_C
Cifamas`sa b`g bocifamas`sa
M[
0,88
-
C`g`locog b`g josom`c`t`g m`mu magt`s
M[
0,88
-
Josom`c`t`g b`g josod`t`g jor l`
M[
0,88
Lucm`d A
AA.
-
[email protected]@G [email protected]@[O
Br`ag`so vor taj`m ba`. >? kc
Br
fd
6,88
-
6.;.1 f
[`mur`g torfuj` typo _ (_-Batkd) prok`st e`frak _ 48x088x068 kc torp`s`gn bogn`g ek' 3 ;8 CX`, mognj`p bogn`g
urun`g p`sar p`s`gn p`b`t tof`m ? kc, n`ma`g b`g `gnjut`g
c'
082,;?
-
6.;.1.`
Rutup _- Batkd 48x088
ugat
?8,88
6.;.( 06) `
Lucm`d AA
UAA.
-
[email protected]@G [RV_JR_V
>.0.(?) .f `
Fotig cutu sob`gn, ek' ;8 Cp` pognasa jimic
>.0.(?) .f f
Fotig cutu sob`gn, ek' ;8 Cp` + fojastagn fotig lopat, smiie, ragn f`mij, (Xamo k`p LXI)
c;
2,?1
-
>.0.(?) .f k
Fotig cutu sob`gn, ek' ;8 CX` + fojastagn fotig lopat, smiie, ragn f`mij, (Xamo k`p X0 t`gnn`)
c;
;,?4
-
>.0.(?) .f b
Fotig cutu sob`gn, ek' ;8 CX` + fojastagn fotig lopat, smiie, ragn f`mij, (Xamo k`p X6 t`gnn`)
c;
0,6;
-
>.5. (08) `
Ra`gn fir ba`cotor 288 cc, ek' 6? Cp` sosu`a `g`mas`
c'
662,88
-
>.;.(2)
c;
?,?;
-
F`l` tum`gn`g _;1 umar
jn
0.>2?,16
-
>.2.(0) .k `
Xogyoba``g b`g Xoc`s`gn`g F`l` Xap` Ô488-0> cc, skd 28, pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
(mognj`p) torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`
jn
2.04>,>8
-
>.2.(0) .k f
Xogyoba``g b`g Xoc`s`gn`g F`l` Xap` Ô;??-4 cc, skd 28, pom`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
(mognj`p) torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`
jn
;.255,55
-
>.2.( 0).k k
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g f`l` strujtur ^E, D Fo`c, pom`t s`cfugn, cur f`ut b`g pognom`s`g (mognj`p)
torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`
jn
;1.8;0,>4
-
>.2 (6).k f
Vuc`d maet (spoj, firo pamo, p`sar urun, m`gt`a jorl`, n`ma`g t`g`d, piir fotig fortum`gn, strujtur fosa f`l`, bagbagn
f`t` ragn`g, j`k` tocporob t306 cc, spaborcogt, 6 m`gt`a torc`suj ru`gn tugnnu miffy b`g `jsosiras)
ugat
6,88
-
>.0;.(0) `0
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g r`ammagn oxp`gbob cosd (torc`suj pm`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
(mognj`p), torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`) ( @ro` LXI)
c'
4>,8>
-
>.0;.(0) `6
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g r`ammagn oxp`gbob cosd (torc`suj pm`t s`cfugn`g, cur f`ut b`g pognom`s`g
(mognj`p), torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l`) ( @ro` t`gnn`)
c'
4?,?4
-
>.0;.(0) f
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g `t`p LXI mognj`p torp`s`gn ( rj. f`l` KGX + sp`gboj )
c6
04?,88
-
>.0;.(0) k
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g kivor `t`p mognj`p torp`s`gn 0 sasa @KX (LXI)
c6
65>,88
-
>.0;.(0) b
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g (`t`p t`gnn`) mognj`p torp`s`gn bogn`g 6 sasa @KX bogn`g sagnmo r`gnj`
c6
00;,65
-
>.0;.(0) o
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g pm`eigb mognj`p torp`s`gn 0 sasa Cot`m Kammagn ( LXI )
c6
008,88
-
>.0;.(0) e
Xogyoba``g b`g poc`s`gn`g cocfr`go e`s`bo
c6
628,88
-
>.0;.(0) n
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib + rj. dimmiw, uj.?8/088 cc,
torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l` ( M`gt`a LXI )
c6
08>,6?
-
>.0;.(0) d
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib ( R`gnn` LXI dirazigt`m )
c6
;1,81
-
>.0;.(0) a
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib ( R`gnn` LXI vortaj`m )
c6
60,8?
-
>.0;.(0) l
Xogn`b``g b`g poc`s`gn`g m`gt`a p`gom jicpisat citae j`yu coroj Kigwiib + rj. dimmiw, uj.?8/088 cc,
torc`suj k`t opixy ugtuj b`s`r f`l` b`g k`t soca buki ugtuj eagasdagn f`l` ( Firbos t`gnn` )
c6
66,>6
-
-
>.0;.(0) j
Bagbagn X`gom Fotig
c'
6?,06
>.0?.(0) `
Fignj`r fagnj`a fotig + `gnjut
c'
42,;?
-
>.05.(;) `
Xap` XUK ba`. ?"
(ugtuj br`ag`so)
c'
0;;,01
-
>.05.(2) `
>.05.(2) k
>.05.(2) f
>.0>
X`s`gn t`m`gn sogn tfm. 8,; cc + `m`s p`p`g tfm. 0?cc
c'
2;,46
-
Viie Br`ag
fd
05,88
-
Xap` ba`. 5" (sp`ragn XL_)
Xogn`b``g b`g Xoc`s`gn`g Maet j`p`sat`s 0888 Jn _jur`g K`fag 0288 x 0188 + Kiccasaigagn tost
c
42,;?
ugat
6,88
Lucm`d UAA
-
;/2
[email protected][email protected][A
FAMM IE [email protected]
(FIP)
[email protected][email protected] LXI [email protected] 0
X ri
ri nr
nr `c
`c
Jo na
na `t
`t `
`g
g
Vag
Vagka`g
ka`g Jon
Jona`t`
a`t`g
g
Jibo Vojogagn
R`dug @gnn`r`
@gnn`r`g
g
[email protected]@
[email protected]@
`
UAAA.
<
<
<
<
<
X rri
i nr
nr `c
`c Xo cf `g
`g nu
nu g`
g` g / X
Xo
o ga
ga gn
gn j`
j` t`
t` g L `m
`m `
`g
g b`
b` g L oc
ocf `t
`t `
`g
g
Xo
oc
cf `g
`g nu
nu g`
g` g/
g/ X
Xo
o ga
ga g
gn
nj
j`
` t`
t` g L XI b a X rri
i va
va g
gs
s a BJ A L `j
`j `r
`r t`
t`
Xocf`gnu
Xocf`gnug`g/X
g`g/Xogag
ogagnj`t
nj`t`g
`g LXI
LXI ba
ba Xr
Xrivag
ivagsa
sa BJA L`j`rt`
L`j`rt` X`jot
X`jot 0
?. 6
6.. ;
;.. 6
66
6. 8
8;
;
6868
[email protected]@G [email protected]@G
f
0
[email protected]@G JIGBA[A [email protected] [email protected]@G CAGIV
[@R.
[@R.
k
4.2.( 08`) `
X`s`gn fagnj`a fotig murus uj. 04/66 x 6? - 58 kc prok`st ek' ;? CX` t`gp` tum`gn`g torc`suj mo`g kigkroto
c'
4.2.( 08`) f
X`s`gn cumut `ar fotig fortum`gn prok`st ek' ;? CX` uj. 04/66x6?-58 kc torc`suj mo`g kigkroto
fd
UIM
UIM_CO
_CO
b
[email protected]@
[email protected]@ [@[email protected]
[@[email protected] (Vp
(Vp))
o
42,;?
[email protected]
[email protected] [email protected]@
[email protected]@
e3bxo
-
61,88
4.2.(08`) k
X`s`gn t`ma-t`ma `ar fotig fortum`gn prok`st ek' ;? CX` uj. ;8x28x088 kc torc`suj mo`g kigkroto bogn`g l`r`j
sota`p ; c'
fd
61,88
-
X`s`gn fimm`rb b`ra fosa
fd
08,88
-
4.2.( 06) `
Xojorl```g Rriti`r bogn`g Fotig J-;?8 Bojir`tae/[t`cp Kigkroto (eumm boptd pancog) bogn`g ufag pogn`r`d
c6
;88,88
-
4.2.( 02) `
M`cpu [irit MOB VNF, Rypo @ < FKX2;0 VNF / 62 U coroj Xdamaps
fd
28,88
4.2.( 02) f
Kigtrimmor VNF , Rypo Kigtrimmor, [email protected] ; coroj Xdamaps
fd
0,88
4.2.( 02) k
M`cpu Cigi/^dato, Mandt Rufo (mognj`p torp`s`gn)
fd
66,88
-
4.2.( 02) b
Agst`m`sa [poka`m Mandtagn (GQC ;x6,?cc b`m`c cot`m kigbuat ba 68cc) torc`suj suppirt & `m`t f`gtu
tataj
28,88
-
4.2.( 02) o
Rost, Kiccassaigagn & prinr`ccagn
ms
0,88
-
4.2.( 02) e
X`gom pogor`gn`g LXI sof`n`ac`g` n`cf`r mognj`p bng tacor b`g OMKF
fd
0,88
-
4.2.( 02) n
Nriugbagn ( mognj`p bogn`g fix kigtrim, j`fom fk 08 cc6 )
ms
0,88
-
4.2.( 02) d
Figbagn LXI j`fom , [email protected] 08 cc6 , mognj`p bogn`g kigbuat cot`m b`g `jsosiraos
c
?6,88
-
4.2.(02) a
M`cpu RM MOB 68 ^`tt
fd
0?,88
-
4.2.( 08`) b
-
4.2.(02) l
M`cpu Biwgmandt MOB (Iutfiw)
fd
06,88
-
4.2.( 02) j
M`cpu Biwgmandt MOB (Agfiw)
fd
6,88
-
4.2.(02) m
Agst`m`sa Xogor`gn`g
-
tataj
61,88
4.2.(02) c
J`fom Rr`y ;8 8 x?8 Xmus kivor & `jsossiraos
c
06,88
4.2.(02) g
Fa`y` pogy`cfugn`g XMG
[email protected]
06.?88,88
4.2.( 02) i
J`fom eoobor ;x 08 cc6
c
0?,88
-
4.2.( 0?) `
Xocfignj`r`g (torc`suj `gnjut`g) b`g poc`s`gn`g agst`m`sa pogk`d`y``g jit` (torc`suj pigb`sa)
ttj
;,88
-
4.2.( 68) `
Fignj`r X`n`r Coba`g
c'
688,88
-
4.2.( 68) `
Xoc`s`gn`g X`n`r Coba`g
c'
688,88
-
-
Lucm`d UAAA
-
2/2
Download