Uploaded by User70573

hypnos stockholm

advertisement
Genomförande av mentala träningsprogram eller kurser hjälper till att skapa medvetenhet bland
människor, sjuka eller på annat sätt. Man kan välja mentala utbildningskurser online, av skäl som
de ger bättre fördelar jämfört med offline-kurser. Online-mentalkurser kan genomföras enligt
tidtabeller och scheman som är lämpliga för de anställda. Online-mentala utbildningskurser gör
det också möjligt för eleverna att slutföra sin utbildning enligt deras lämpliga takt.
Hemsida :- http://psykologgruppen.net/hypnos-psykolog-jonas-sandberg-och-goran-rosenberg/
Kontakta oss :Psykologgruppen Norden
[email protected]
Skördevägen 91 Enskede
Stockholm
121 33
Sweden
+46 073-704 30 10
Download