Uploaded by User49150

Ti adnan dupika adam teras teaya anu terang

advertisement
Ti adnan dupika adam teras teaya anu terang, sabab teaya kaul
soheh, sabab teaya kaul soheh.
Wajib dei uningana rundayan ti ibu na jeng Nabi utusan Allah :
1. Muhammad putra Aminah
2. Aminah putri na Wahab
3. Wahab putra Abdi Manaf
4. Abdi Manaf putra Zuroh
5. Zuroh putra Kilab
Tepang dei uningana ti kilab jeng sawareh na, jadi ibu jeng rama na
masih keneh sarundayan, masih keneh sarundayan.
Itulah silsilah Kanjeng Nabi SAW.
  

SILSILAH KANJENG NABI SAW
Rundayan nana Kanjeng Nabi Utusan Allah
1. Muhammad putra Abdullah
2. Abdullah putra Mutholib
3. Mutholib putra na Hasyim
4. Hasyim putra Abdi Manaf
5. Abdi Manaf putra putra Kusoiy
6. Kusoiy putra na Kilab
7. Kilab putra na Muroh
8. Muroh putra na Ka ab
9. Ka ab putra na Lu ai
10. Lu ai putra na Golib
11. Golib putra na Fihir
12. Fihir putra na Malik
13. Malik putra na Najor
14. Najor putra Kinanah
15. Kinanah putra Hujaimah
16. Hujaiman putra Mudrika
17. Mudrika putra na Ilyas
18. Ilyas putra na Mudor
19. Mudor putra na Nizar
20. Nizar putra na Ma ad
21. Ma ad putra na Adnan
Download
Random flashcards
Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Nomor Rekening Asli Agen De Nature Indonesia

2 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Dokumen

2 Cards oauth2_google_646e7a51-ae0a-49c7-9ed7-2515744db732

Create flashcards