Uploaded by User38279

cuci tangan

advertisement
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Jalan Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : [email protected]
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 26 JANUARI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Handrub
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
86 %
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
70 %
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
86 %
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
84 %
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
84 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
89 %
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
84 %
Momen 5
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
84 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 26 Januari 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 23 FEBRUARI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
1
1
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
84 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
84 %
Momen 5
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
84 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 23 Februari 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 23 MARET 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
1
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
89 %
Momen 5
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 23 Maret 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 27 APRIL 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
1
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
86 %
Momen 5
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 27 April 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 26 MEI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
1
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
86 %
Momen 5
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 26 Mei 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 29 JUNI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
1
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
86 %
Momen 5
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 29 Juni 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 27 JULI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
2
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
89 %
Momen 5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 27 Juli 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
2
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
86 %
Momen 5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 31 Agustus 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
2
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
Momen 4
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
Momen 5
1
2
2
1
1
Handwash
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
2
2
2
1
2
Momen 4
2
2
2
1
2
Momen 5
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
94 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 29 September 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 26 OKTOBER 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Nilai Rata-rata
Momen 1
2
1
2
1
2
Momen 2
2
2
2
1
2
Handrub
Momen 3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Momen 4
2
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
2
1
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
Handwash
Momen 3 Momen 4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
86 %
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
89 %
Momen 5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
89 %
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 26 Oktober 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 26 JANUARI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Handrub
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Handwash
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 26 Januari 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 26 JANUARI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Handrub
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Handwash
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 26 Januari 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
AUDIT KEPATUHAN CUCI TANGAN DI INSTALASI CSSD
TANGGAL 26 JANUARI 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nama
Riyadi
Indarwati
Heru Sasongko
Sugito
Bambang
Sunarto
Tri Waluyo
Joko Budiyanto
Ign. Sugiyanto
Naning Wuri H.
Dodik Sanyoto
Jacob Satrio
Ferri Endriyanto
Nur Aeni FS
Parman
Siyamto
Evin Y
Rina Puji H.
Soffan P.
Handrub
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
Handwash
Momen 1
1
2
2
1
2
Momen 2
1
2
2
1
1
Momen 3
1
2
2
1
1
Momen 4
1
2
2
1
1
Momen 5
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Keterangan :
0 = tidak melakukan
1 = melakukan cuci
tangan tidak benar
2 = melakukan cuci
tangan dengan benar
Surakarta, 26 Januari 2017
Kepala Instalasi CSSD,
( Kahar Muzakar, SKM )
NIP. 19680911 199101 1 001
Download
Random flashcards
Card

2 Cards

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

Tugas azass

2 Cards

Journal Review

2 Cards Ibrahim Ibra

Create flashcards