Uploaded by User34823

Pilihan Doa Selepas Solat Fardu 2019

advertisement
Disini saya sediakan empat doa yang sangat sesuai dibacakan selepas solat
fardu Zohor, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh.
Anda boleh memilih salah satu doa di bawah yang anda rasakan sesuai
dengan anda.
Ejaan dalam rumi juga disediakan bagi membantu anda.
1
2
Doa dalam ejaan rumi :
Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahirobbil
‘alamin,
wassolatu
wassalaamu ‘alaa asyrofil anbiyaa iwalmursalin sayyidina muhammadin
wa’alaa aalihi wasohbihi ajma’in.
Allahumma taqobbalminnaa solaatana wadhu’aa ana innaka antassami’ul
‘alim, watub ‘alainaa innaka antattawwaburrohim.
Allahummaj ‘aldinanaa diinannabiyyi muhammadin sollallahu ‘alaihi
wasallam, wa islaamana islaamal muslimiin, wa iimananaa iimanal mu’minin,
wasolaatana solaatal khoosyi’in.
wa a’maalana a’maalassolihin, waniyyaa tana
wazunuubana ya Allahu zunuubal mustaghfirin.
niyyatal
mukhlisin,
Wahayaatana hayaatal ‘ulama’, wamautana bimautissyuhada, wa adkhilnal
jannata ma’al anbiyaa’i ‘alaihimusoolatu wassalam.
Robbona aatina fiddunya hasanah, wafil aakhiroti hasanah, waqina
‘azaabannar, wasollallahu ‘ala khoiri khoqihi sayyidina muhammadin wa’ala
aalihi wasohbihi wasallam, subhaana robbika robbil ‘izzati ‘amma yasifun,
wasalaamun ‘alal mursalin, walhamdulillahi robbil ‘alamin.
Maksudnya :
Dengan nama Alah, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Selawat dan salam atas semulia-mulia para nabi dan rasul, junjungan kami
Muhammad dan ats keluarga dan sahabat Baginda seluruhnya.
Ya Allah, ya Tuhan kami! Terimalah solat dan doa kami.
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
Berilah keampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.
3
Ya Allah, jadikanlah agama kam agama Nabi Muhammad.
Keislaman kami, Islam yang sebenar-benarnya.
Keimanan kami, iman yang sempurna.
Solat kami, solat yang khusyuk.
Amal kami, amal yang soleh.
Niat kami, niat yang ikhlas.
Jadikanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang terampun.
Jadikanlah hidup dan kehidupan kami, hidup dan kehidupan para ulama.
Mati kami dengan mati syahid.
Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan para Nabi.
Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat.
Jauhkanlah kami daripada seksaan neraka.
Semoga Allah mencurahkan kesejahteraan ke atas sebaik-baik makhluknya,
junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
Maha suci Tuhan yang Maha Mulia daripada sebarang kekurangan.
Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan
sekalian alam.
4
5
6
7
8
Doa dalam ejaan rumi :
Bismillahi rahman nirrahim, alhamdulillahi robbil alamin, hamdan yuwa fi
ni’mahu wa yukaffi-u-mazidah, ya rabbana lakal hamdukama yan barghi lijali
wajhika wa azimi sultonik.
Allahummasolli ‘ala saiyyidina muhammadin fi awwalin wal akhirin, wassalim
waradiallahu taala ‘an sadatina ashabi saiyidina rasulillah hi ajmain.
Allahummah yi na bil iiman, wahsyurna bi imaan, wa adhilna jannata maal
imaan, birahmatika ya arhamarrohimin.
Allahumma ‘aa inna ‘ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma inna nas aluka ‘ill huda wattuko wal ‘afa-fa wal-gri-na.
Allahumma taqabbal minna solatana tammah. Wagfirlana zunubana ‘ammah
Walaa tuabzibnaa ilaa yaumil qiyamah innaka ‘alaa kulli syai’in qodir.
Allahummagfirlana zunubana waliwalidaina warhamhuma kama robbayana
sogriro.
Allahummah yiina bihayatil ulama’ wa ‘amitna bimauti syuhada’, wagsyurna
fi zumrotil auliya’ wa adhilnal jannata maal anbiya-i-alaihimussolatu
wassalam.
Rabbana laa kulubana ba’da iz hadaitana wa hablana min ladunka rahmah
innaka antal-wahhab.
Rabbanag-firlana zunubana wa isrofana fi amrina wa ssabit akdamana,
wansurna ‘alal qaumil kafirin.
Rabbana fagfirlana zunubana, wakaffir ‘anna saiyiatina, watawaffana ma’al
abrar.
Allahumma robbana atina fiddunya hasanatan wa fil aa hiroti hasanatan
wakina azabannar.
9
Allahumma tim lanaa yaa Allah bi husnil khotimah, wala tahtim ‘alaina yaa
Allah bi suu ‘ill khotimah.
Wasalallahhu ala saiyidina muhammadin wa ala alihi wasohbihi wassalam,
subhana robbika robbil izzati ‘amma ya sifun, wassalamu ‘alal robbil alamin.
Maksudnya :
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dengan
puji yang sebanding dengan nikmatNya dan menjamin tambahanNya.
Wahai Tuhan kami, bagiMu segala pujian yang selayaknya bagi keagungan
zatMu dan kebesaran kekuasaanMu.
Ya Allah, cucurilah kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad
mencakupi orang-orang terdahulu dan terkemudian, dan anugerahkanlah
keselamatan kepadanya.
Restu Allah mudah-mudahan dikurniakan kepada pemimpin-pemimpin kami
dari kalangan para sahabat Rasulullah sekalian.
Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, kumpulkan kami dengan iman dan
masukkan kami ke dalam syurga bersama iman, dengan berkat rahmatMu,
wahai Yang Paling Pengasih di antara yang mengasihani.
Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingati Mu, bersyukur kepada Mu dan
melakukan ibadah yang sebaiknya untuk Mu.
Ya Allah, kami pohon kepadaMu petunjuk, ketaqwaan, kehormatan diri dan
kecukupan.
Ya Allah, terimalah solat kami sepenuhnya, dan ampunkanlah segala dosa
kami semuanya.
Janganlah Engkau seksa kami biar pun sampai ke hari kiamat nanti.
Sesungguhnya engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan ibu bapa kami. Rahmatilah
mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami dengan baik sejak
kecil.
10
Ya Allah, hidupkan kami seperti kehidupan para ulama.
Matikan kami seperti kematian para syuhada. Kumpulkan kami ke dalam
kumpulan para wali. Masukkan kami ke dalam syurga bersama nabi.
Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah mana
Engkau berikan petunjuk kepada kami.
Berikan kami rahmat dari sisiMu, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan
Maha Pemberi.
Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan keterlanjuran kami
dalam segala urusan kami. Serta teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah
kami menghadapi orang-orang kafir.
Wahai Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, hapuskan kejahatan
kami dan matikan kami bersama-sama orang yang baik.
Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga
kebaikan. Selamatkan kami daripada api neraka.
Ya Allah, sudahi ajal kami dengan kesudahan yang baik. Janganlah Engkau
sudahi terhadap kami, ya Allah, dengan kesudahan yang buruk.
Selawat dan salam sejahtera Allah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad,
ahli keluarga dan para sahabatnya.
Maha Suci Tuhan yang Maha Mulia daripada sebarang kekurangan.
Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji hanya untuk Allah, Tuhan
sekalian alam.
11
12
13
Doa dalam ejaan rumi :
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi robbil ‘alamin, wassolatu wassalam
‘ala saiyyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ‘ala alihi ahli baitihi wasohbihi
ajmain.
Allahumma inna nas aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad, wa
ziyadatan fil ilmi wabarakatan fil rizki, watau batan qoblal maut warahmatan
indal maut, wa magfiratan ba’dal maut.
Allahumma hauwin alaina fil sakaratil maut, wannaja ti minannar wa afwa
indal hisab.
Rabbana laa tuzig kulubana ba’ da iz hadaitana wa hablana min ladunka
rahmah, innaka antal wahhab.
Allahhuma ahyina bil imaan, wa amitna bil imaan, wa izhilnal-jannata ma’al
imaan.
Allahumagfirlana zunubana waliwa-lidaina war hamhumma kama robbayana
soghri-ro.
Allahummahtim lana bi husnil-khotimah, wala tahtim alaina bi suu-ilkhotimah.
Rabbana atina fiddunya hasanatan, wafil-a-khiroti hasanatan wakina azabbannar.
Wassalallhu ‘ala saiyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wassalam,
walhamdulillahi robbil alamin.
Maksudnya :
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
14
Selawat dan salam ke atas penghulu para rasul dan ikutan orang-orang
bertakwa (Nabi Muhammad), serta ke atas keluarga dan sekalian sahabatsahabatnya.
Ya Allah! sesungguhnya kami memohon kepadaMu keselamatan pada
agama, kesihatan jasad, ditambah ilmu pengetahuan, keberkatan rezeki,
taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan keampunan setelah mati.
Ya Allah! Ringankanlah ke atas kami semasa sakaratul maut, lepaskanlah
daripada api neraka dan kemaafan semasa diadakan perhitungan (hisab).
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami setelah mana
Engkau berikan petunjuk kepada kami.
Berikanlah kami rahmat dari sisiMu, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan
Maha Pemberi.
Ya Allah! Hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman,
serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama iman.
Ya Allah! Ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua-dua ibu
bapa kami.
Kasihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani
kami semasa kami masih kecil.
Ya Allah! Akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah
kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik.
Wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan juga di
akhirat.
Peliharalah kami daripada azab api neraka.
Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi
Muhammad dan ke atas seluruh keluarga serta sahabat-sahabat baginda.
Segala puji itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh Alam.
15
16
Doa dalam ejaan rumi :
Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahirobbil
‘alamin,
wassolatu
wassalaamu ‘alaa sayyidina muhammadin ashrofil muraslin, wa’alaa aalihi
wasohbihi ajma’in.
Allahumma ahyina bil iimaan, wa amitna bil iimaan, wa adkhilnal jannata
ma’al iimaan, Allahummaghfirlana zunuubana waliwaa lidaina warhamhuma
kamaa robbayaanaa soghiro,
Allahummakhtim lanaa bi husnil khotimah, wala takhtim ‘alaina bi suu’il
khotimah, robbana laa tuzigh qulubana ba’daiz hadaitana wahablana
milladunka rohmatan innaka antal wahhab.
Robbana aatinaa fiddunya hasanah wafil aakhirotihasanah waqinaa
‘azaabannar, wasollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala aalihi
wasohbihi wasallam, walhamdulillahirobbil ‘alamiin.
17
Maksudnya :
Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas
junjungan besar Nabi Muhammad yang semulia-mulia pesuruh-Nya, serta
ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya.
Ya Allah! Hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman,
serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama iman.
Ya Allah! Ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibubapa
kami.
Kasihanilah kedua ibubapa kami sepertimana mereka berdua mengasihani
kami sewaktu kami masih kecil.
Ya Allah! Akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah
Engkau akhiri umur kami dengan kesudahan yang tidak baik.
Ya Allah! Janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau
kurniakan kepada kami petunjuk.
Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia.
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga di
akhirat.
Peliharalah kami daripada azab neraka.
Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi
Muhammad dan ke atas seluruh keluarga serta sahabat-sahabat Baginda.
Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
18
Salah satu nama Allah yang baik dan indah ialah al-Sami’
Allah Maha mendengar rintihan, aduan, kebimbangan dan luahan rasa
daripada hamba-hambaNya pada setiap masa, tempat dan ketika.
Antara suara yang paling Allah cintai selain daripada tangisan hambaNya
yang bertaubat ialah doa daripada hambaNya yang meminta.
Allah setia mendengar rintihan hamba-hambaNya ibarat kekasih.
“Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa
permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur
daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina.
— Surah Ghafir ayat 60
Orang yang tidak berdoa boleh dikira sombong terhadap Allah.
Dia secara langsung seperti tidak mengakui sifat-sifat kehambaannya yang
rendah, miskin, jahil dan hina itu.
Maka berdoalah.
Doa untuk membuktikan sifat kehambaan kita di hadapan Allah S.W.T.
Sebagai hamba, kita memerlukan Allah lebih dari daripada segala-galanya
dalam hidup ini.
Segala kelemahan dalam panduan ini akan diperbaiki dari masa ke
semasa.
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah dinyatakan pada
ruangan komen di bawah.
Semoga panduan ini bermanfaat kepada anda.
19
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Card

2 Cards

Dokumen

2 Cards oauth2_google_646e7a51-ae0a-49c7-9ed7-2515744db732

Create flashcards