Uploaded by User31431

adabmenuntutilmu

advertisement
KONSEP
MENUNTUT ILMU
KEPENTINGAN
MENUNTUT ILMU
ILMU YANG
PERLU
DIPELAJARI
TINGKAH LAKU
TIDAK BERADAB
KETIKA MENUNTUT
ILMU
ADAB
MENUNTUT ILMU
SOALAN
Setiap orang Islam, lelaki atau perempuan
wajib menuntut Ilmu.
Hadis : Daripada Anas berkata : Rasulullah s.a.w
bersabda : Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap
orang Islam.
ILMU YANG PERLU
DIPELAJARI
FARDU AIN
PENGERTIAN
CONTOH
FARDU
KIFAYAH
PENGERTIAN
CONTOH
PENGERTIAN
ILMU FARDU AIN
Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap
umat Islam. Berdosa jika tidak
mempelajarinya.
CONTOH
Ilmu Sains dan Teknologi.
Ilmu Perdagangan.
Ilmu Astronomi.
Ilmu Perubatan.
Ilmu Kejuruteraan.
PENGERTIAN
ILMU FARDU KIFAYAH
Ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian
anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan
umat Islam. Jika tidak ada yang mempelajarinya,
berdosa semua anggota masyarakat.
Ilmu Asas
Akidah atau Tauhid.
Ilmu Fekah.
Ilmu Akhlak.
Ilmu Asas Membaca Al – Quran.
ADAB MENUNTUT ILMU
• Bertanya kepada guru apabila tidak faham.
• Sentiasa menawarkan khidmat kepada guru.
• Tidak membantah arahan dan nasihat guru.
• Menumpukan perhatian ketika guru mengajar.
• Membuat kerja-kerja rumah dan latihan yang
diberikan.
• Mematuhi disiplin dan peraturan sekolah.
• Bercakap sopan dengan guru.
• Sentiasa berusaha dan berdoa memohon
kejayaan.
KEPENTINGAN
MENUNTUT ILMU
• Meningkatkan keyakinan tentang kewujudan dan
kekuasaan Allah.
• Dapat melaksanakan sesuatu ibadat dan amalan
dengan cara yang betul.
• Meningkatkan kecermerlangan diri, keluarga dan
masyarakat.
• Dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan
ilmu terkini.
• Tidak mudah ditipu dan dipermainkan oleh orang
lain.
TINGKAH LAKU TIDAK BERADAB
KETIKA MENUNTUT ILMU
• Tidak menghormati guru apabila bertemu.
• Bermain ketika guru mengajar.
• Bercakap dengan guru menggunakan bahasa
kurang sopan.
• Melanggar
perintah dan arahan guru.
• Ilmu yang dipelajari tidak diamalkan.
• Melawan atau menyakiti hati guru dengan katakata atau perbuatan.
• Berpakaian tidak kemas.
SOALAN
1. Jelaskan maksud ilmu fardu ain dan ilmu fardu Kifayah.
2. Pelajar yang baik ialah pelajar yang sentiasa mengamalkan
adab-adab ketika belajar. Nyatakan 3 adab belajar.
3. Jelaskan tiga kepentingan menuntut ilmu.
4. Senaraikan tiga contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu
kifayah.
5. Terangkan tiga contoh tingkahlaku pelajar yang beradab
dengan yang tidak beradab ketika guru mengajar.
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Nomor Rekening Asli Agen De Nature Indonesia

2 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Create flashcards