Uploaded by User4889

docdownloader.com bionomik-vektor-malaria-blok-iii-2009

advertisement
c ¬ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ! "#
ñ | $ $ ë ’ ’
0 „ PREDIK0ITEMPATPERIND KAN
KAWA0AN NE)EKTRMALARIA
" ', „ „ "(- * + '
| | %&'&'% %&'&'%
„ „ „ „ „ „ „ G N NG
* %' !
+ 0 # !
| ñ
| | %&'&'%
"()|(&' '$# MATAAIR ALIRAN0 NGAI
ñ " $ ñ
ñ
ñ
ñ
" ! ñ
" ñ
" . . ñ
/ ñ
ñ "()* |& 0,) # ,
0 ! ! ñ
0 " ! ñ ]]]En )
]]]E )
m TEMPATPERIND KAN PERKEMBANGBIAKAN
0 ' 0 ñ
0 0 ! ñ
0 ñ
! " " ##"
0 ñ
0 1 2 ’ ’ ñ
0 ñ
| ñ
* $ !" % #&' () * &# *+( , | 334
ü 5 44 ü 5 ü 5 0 V !
"
#
$
%
&
' (
)
'*
' "
'' #
' $
%
&
' (
)
'
'
"
' 6
r 6
" ñ
"('(',& ' 7(|,) " - - () # ('-(+|
+ * )
ñ | ñ ' 8 dewasa berumur lebih dari 10 hari
3. Mempunyai dominansi kepadatan yang tinggi
terhadap spesies Anopheles lainnya.
4. Hasil percobaan di laboratorium mampu
mengembangkan Plasmodium menjadi
sporozoit
| 2!
% *ññ 3 ñ ( ñ 444ñ "
+
ñ #+ * ñ *
| ñ ( ñ /|&ñ
# "'ñ 444ñ +
( " + | " ñ " | ñ (%2 ñ
| "ñ ñ 33ñ " " . ñ 0 ( ñ 7 ñ
" ñ 2 ñ
#ñ 3ñ - +
" - ñ + "
( / , 9 / +
2 ñ # % ñ
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Card

2 Cards

Dokumen

2 Cards oauth2_google_646e7a51-ae0a-49c7-9ed7-2515744db732

Create flashcards