konSEP KOMUNIKASI

advertisement
konSEP KOMUNIKASI
Ardiyasa Noviansah
Cyntia Nabila
Nur Fajerin
Raini Rahmi
KOMUNIKASI SEBAGAI INTERAKSI
Ada umpan balik
Saling mempengaruhi (mutual influence)
Proses sebab-akibat atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian
KOMUNIKASI SEBAGAI TRANSAKSI
bersifat intersubjektif
Penafsiran perilaku lawan bicara
lebih sesuai untuk komunikasi tatap muka
KOMUNIKASI SEBAGAI TINDAKAN
SATU ARAH
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
Download
Random flashcards
Create flashcards