1. Nilai sama dengan.... A. 5 B. 5 1 - C. 5 1 D. 1 E. 5 2. Hasil dari 9

advertisement
1. Nilai 125

1
3
sama dengan....
A.  5
B. 
C.
1
5
1
5
D. 1
E. 5
2. Hasil dari 9
9
12
adalah….
A. 3
B. 32 3
C. 33 3
D. 34 3
E. 96 3
3. Nilai dari
5
5
adalah….

p q
5  5x
5  5x q p
1
2
B. 1
C. 5
A.
1
x  xq
1
E.
p
x  xq
D.
p
4. Bentuk sederhana dari
A.
B.
C.
x  y 3a 1
x  y 2a 5
adalah….
x  y a4
x  y  a4
x  y 5a6
D. 1
E. 0
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 1
3
 a 2 b 
b4
5. Bentuk sederhana dari  2   8 3 adalah....
a c
 c 
a 4b
A.
c3
a 5b 7
B.
c9
ab 7
C.
c5
D. a 5 b 7 c 9
E. a14b 6 c 9
6. Jika 5 x  5  x  4 , maka 25 x  25  x  
A. 36
B. 34
C. 16
D. 14
E. 8
2
1
 3 
7. Nilai x dari persamaan  x 2   3
adalah....
9
3 
A.
2
3
B. 4
1
2
C.  3
D. 3
1
3
1
3
E.  4
1
2
3
8. Nilai dari
 13 
8 
 
 
 2
3
A.
1
2
B.
1
4
6
9
adalah....
C. 1
D. 2
E. 4
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 2
9. Hasil sederhana dari
A.
B.
C.
D.
E.
1
2
1
2
1
3
1
6
13
2
3 2
27

8
3
6
6
6
6
1
 
 1
10. Jika a  0 , maka  a 2  a 2 






A.
2
1 2
a 1
2
a
B.
1 4
a 1
a2
C.
1 4
a  a2 1
2
a
D.
1
a  14
2
a
E.
1 4
a 1
a2

2
2
1
 
 12
 a  a 2  sama dengan....







11. Jika p  1 3 , maka p 2  2 adalah....
A. P
B. 2p
C. 1 – p
D. 1 + p
E. 2(1 + p)
12. Jika f x   a x , maka untuk setiap bilangan asli x dan y berlaku....
A. f x  f  y   f xy 
B. f x  f  y   f x  y 
C. f x  f  y   f x   f  y 
D. f x   f  y   f xy 
E. f x   f  y   f x  y 

13. Hasil dari  z 5 u 5

3

A.  z 15u 15
B.  z 8 u 8
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 3
C. z 8 u 8
D. z 15u 15
1
z u
E.
15 15
 x2 
14. Bentuk sederhana dari  3 
y 
6
 y6
:  4
x



3
adalah….
A. 1
x
B.
2
y 3

12
C. x 24
D. y 18
E. y 36
15. Nilai dari
0,0036
adalah....
0,9
A. 0,004
B. 0,04
C. 0,02
D. 0,4
E. 0,2
16. Nilai x dari persamaan 8 2 x1  4 2 x 3 adalah….
1
2
1

2
1
2
1
1
2
1
A.  1
B.
C.
D.
E.
17. Jika
x
y
3 9 27  3 , maka nilai x  y  
A. 9
B. 11
C. 15
D. 18
E. 19
5 2 n  0,2
n
18. Hasil dari
51 n  0,2
n
adalah….
A. 4
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8
19. Himpunan penyelesaian dari 52 x1  6  5 x  1  0 adalah….
A. {-1, 0}
B. {1/5, -1}
C. {0, 1}
D. {1/5}
E. {-2/10, -1}
20. Himpunan penyelesaian persamaan 93 x  2  33 x1  27  0 adalah....
2
A.  
3
4
B.  
3
8
C. 
 
3
2 4
D.  , 
3 3
2 8
E.  , 
 3 3
3
 6 
21. Bentuk  2 5  dapat ditulis sebagai....


A. 8 4 5
B. 4  5 4
C.
1 4
 5
8
D.
1 1

4 54
E.
1 1

8 58
22. Hasil dari
3 5 5 5
adalah....
25
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
E. 25
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 5
23. Nilai dari
10  5
5
adalah....
A.  1 2
B. 1 2
C. 1 2
2
D.
E. 0
24. Bentuk rasional dari
A.
B.
C.
D.
E.
5 2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
3
5
3 2 3
adalah….
3
3
3
3
25. Hasil operasi dari 18  50  72 adalah….
A. 2 2
B. 3 2
C. 2 3
D. 3 3
E. 1
26. Nilai dari
31  936  21  416 adalah....
A. 5 2
B. 2 5
C.
8
D.
13
E.
21
27. Diketahui
2 3
2 3
 a  b 6 ; jika a dan b bilangan bulat, maka a  b =....
A. – 5
B. – 3
C. – 2
D. 2
E. 3
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 6
28. Bentuk sederhana dari
mn
ap 
p
A. a mn
B. a
C. a
D. a
E. a
1
pmn
mp
n
mn
p
m
pn



29. Jika m  18  80 , maka nilai m  7 2 m  7 2 adalah….
A. 98
B. 24 10
C. 12 10
D. 1
E. 0
30. Bentuk sederhana dari 2 8  18 
1
32  200 adalah....
4
A. 14 2
B. 17 2
C. 18 2
D. 20 2
E. 21 2
493 493 493   a , maka nilai a adalah….
3
31. Jika
A. 49
B.
3
49
C. 7
D. 343
E. 729
32. Bentuk sederhana dari
3 24  2 18
 2
adalah....
A. 6 2  6 6
B.
6
C. 6 2  6 6
D. 6  6 3
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 7
E. 24  12 3




33. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang alas 5  2 cm dan tinggi 5  2 cm. Maka
keliling segitiga tersebut adalah….
A. 5  3 6 cm
B. 5  10 6 cm
C. 10  5 6 cm
D. 10  3 6 cm
E. 25  3 6 cm


34. Diketahui jari-jari sebuah bola adalah 2 2  6 cm. Maka luas permukaan bola adalah....cm2.
A. 22 3
B. 88 3


28  16 3 
56  32 3 
C. 14  8 3 
D.
E.
35. Jika f(x) = 2x, maka
f x  3

f x  1
A. f(2)
B. f(4)
C. f(16)
 x  3
D. f 

 x 1 
E. f(2x + 2)
2
1
 3 
36. Jika  x 2   3 , maka x = ….
9
3 
A. 2/3
B. 9/2
C. -10/3
D. 10/3
E. -9/2
37. Nilai x yang memenuhi persamaan 3x 3  5 27 x 5 adalah....
A. -20
B. -15
C. 0
D. 15
E. 20
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 8
38. Nilai x yang memenuhi persamaan 0,25
x4
 8 2 x 5 adalah….
A. 1
B. 0,1
C. 0,01
D. -0,1
E. -0,01
39. Hasil sederhana dari 108 
A.
B.
C.
D.
E.
2
3  27

19 3  1
3
33 3
-2
6  2 27
4 108
3 p q 
3 p q 
2
40. Bentuk sederhana dari
2
1
3 2
2 3

A. 27p
B. 81p/q
C. 81p
D. 9q
E. 81q
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 9
Bersyukurlah dan jangan pernah mengeluh
Page 10
Download