tata ibadah hari minggu vi sesudah pentakosta

advertisement
TATA IBADAH
HARI MINGGU VI
SESUDAH PENTAKOSTA
Minggu, 16 Juli 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSIAPAN
 Doa presbiter di konsistori
 Penjelasan Tata Ibadah dan Latihan lagu-lagu
MENGHADAP ALLAH
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Selamat Pagi/Sore jemaat sekalian…..
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah
di Hari Minggu VI Sesudah Pentakosta. Saudaraku, dalam persekutuan
yang indah ini, wujudkan salam persekutuan dengan saudara di kiri &
kanan, depan & belakang kita. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah
……......
AJAKAN BERIBADAH
P2
Marilah kita berdiri
untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.
Nyanyian Umat GB 20 : bait 1 & bait 2  UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH
Umat Tuhan, mari datanglah persembahkan diri pada-Nya.
Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan, Juru s’lamatmu.
Masuklah kepelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah
Refr. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah.
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak,
muliakan Allah, Bapa Mahakasih.
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.
Hai umat-Nya mari bawa Persembahkan dirimu
kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.
Prosesi pembawa Alkitab memasuki ruang ibadah diiringi orgen
1
Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya,
hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam.
Kar’na kasih Allah yang besar, yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya.
Refr.....
Votum
PF
Pertolongan kita ialah dari TUHAN yang menjadikan langit dan bumi
Umat
Nas Pembimbing
Kolose 3:23
PF
"Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
Salam
PF
“Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu.” (Yud.1:2)
Umat Dan melimpah atasmu juga.
Nyanyian Umat GB 240: bait 1 s.d bait 3
KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB
Kantoria
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib,
bagi umat yang mau percaya pada-Nya.
Kasih Tuhanku sungguh nyatalah
bagi umat yang mau bersandar pada-Nya.
Refr. Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah,
agung dan besar melebihi s’galanya.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib,
bagi umat yang mau percaya pada-Nya.
Prmp
Bila ‘kau pergi jauh maupun dekat,
ingat Tuhan-Mu ‘kan menjagamu tetap.
Meskipun berat jalan kau tempuh,
Tuhanmu tetap ‘kan menuntun langkahmu. Refr....Umat
Lk-lk
Bila kau kerja, pagi dan petang
janganlah engkau mengandalkan kuatmu.
Jika ‘kau letih badan pun lelah,
datang pada-Nya, ‘kau ‘kan dipulihkan-Nya. Refr....Umat
…. duduk
2
Pengakuan Dosa
P2
Saudara-saudaraku marilah dengan rasa sesal dan malu dengan
kerendahan hati, kita mengaku atas segala dosa kita:
Ya Allah yang kudus yang penuh kemurahan, kami menyadari dan
mengaku di hadapan-Mu hakekat kami yang berdosa dan rapuh,
sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup
yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami
berdosa; mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu
dan melupakan kasih-Mu.
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu
dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hatiMu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan;
bersihkanlah kami dari dosa demi nama Anak-Mu yang kekasih.
Tolonglah kami, ya Allah yang Pengasih, agar kami hidup dalam
terang-Mu, dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus,
Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan:
Umat Menyanyi GB 27 : bait 1, bait 2 & bait 4  YA TUHAN, KAMI MENGAKU
Kantoria Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
di kata dan di tindakan: ampunilah dosa kami!
Umat
Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!
Umat
Betapa lama kesumat merusak hati nurani,
demi pengasihan Kristus; ampunilah dosa kami.
Berita Anugerah
PF
Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 43:25 "Aku,
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku
sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh
Kudus.
Umat
Syukur kepada Tuhan. Amin
3
Nyanyian Umat GB 40 : bait 1 & bait 3  KASIH DARI TUHANKU
Lk-lk
Umat
Prmp
Umat
Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya, kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Refr: Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!
Mari datang pada-Nya, kau yang berbeban berat;
t’rima janji s’lamat-Nya: Kasih besar!
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya
ke Yerusalem baka: Kasih besar!
Refr:........
Perintah Hidup Baru
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis
dalam Surat Kolose 4:1-6 ..................
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
perilaku hidup baru kita setiap hari di dalam dunia.
Umat Menyanyi GB 50 bait 1 & bait 2  PERUBAHAN AJAIB
Umat
Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Refr. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya.
Lk-lk
Hati tulus dan jujur juga lemah lembut,
setia, murah hati, bawa sukacita,
rendah hati dan ramah terhadap orang lain
itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Refr..... Umat
Prmp
Paduan Suara
.....duduk
4
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
…………………………….
Pembacaan Alkitab
PF
Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya
Umat Menyanyi GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya ! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya.
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
P3
Pembacaan Alkitab dari Kitab Kejadian 24:1-9, yang kita baca secara
silih ganti ………… Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini.
PF
Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Nyanyian Umat GB 392b  KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan;
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
.... duduk
Khotbah
........saat teduh
JAWABAN UMAT
Nyanyian Umat GB 242 : bait 1s.d bait 3
 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR
Kantoria Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun.
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah.
Kar’na besarlah kasih-Nya dib’rikan Put’ra-Nya.
Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia.
Refr. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya.
Oh, kasih Allah s’lamanya di sorga terdengar.
5
Umat
Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya.
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s’lamanya.
Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya;
kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. Refr....
Lk-lk
Walau samudr’a tintanya dan langit biru kanfasnya;
tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia.
Samud’ra luas ‘kan kering melukis kasih-Nya,
bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya.
Refr.....
Prmp
Umat
Pengakuan Iman Rasuli
PF
Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari
berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan
hati dan mulut masing-masing berkata:
PF + U
Aku percaya kepada … dst.
....duduk
Doa Syafaat
PF
……..
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon :
Umat Dengarlah Doa kami
PF
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang
telah mengajar kami berdoa :
PF + U Bapa kami yang di sorga ……..
doksologi GB 389b
KAR’NA ENGKAULAH
Kar'na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pengucapan Syukur
P4
Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk menyerahkan
Persembahan Syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah berfirman dalam Surat
Kolose 3:17 ”Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan
atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita”.
Di depan tersedia Kotak PELKES. Bagi umat yang hendak mengembalikan
celengan Pelkes dapat maju ke depan dan meletakkannya di tempat yang telah
disediakan. Kiranya persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh
menjadi berkat bagi sesama.
6
Umat Menyanyi GB 87 : bait 1 s.d bait 3  AKU BERSYUKUR PADAMU
Kantoria Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ‘ku persembahkan kepada-Mu.
‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ‘ku ucap syukur selamanya.
Umat
Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung; Dikau curahkan darah kudus
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.
............Persembahan dijalankan
Umat
Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasa-Mu.
T’rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu
Doa Syukur atas Persembahan
P4
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara silih ganti :
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami.
Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu
kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu serta terimalah
persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan.
Umat
Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama
dan bagi pembangunan tubuh Kristus.
P4 + U
Amin.
....duduk
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P6 ……
Amanat Pengutusan
PF
Umat yang dikasihi Tuhan marilah berdiri, ingatlah sebagai orang tua,
kita punya tanggungjawab sama seperti Abraham. Bapa yang tidak
hanya mencari nafkah, tetapi juga peduli tentang kehidupan rohani anakanaknya. Bapak yang tidah hanya mengupayakan pendidikan terbaik,
tetapi juga mendoakan agar mereka dapat memilih pasangan hidup
7
seiman. Bapa yang selalu bersyukur atas semua berkat yang dimilikinya
dan pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Umat Menyanyi GB 270 : bait 1 s.d bait 3
TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT
Kantoria Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat kami ‘kan angkat perang bagi-Mu.
Refr. Angkat semboyan, jangan diamkan! Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan: Kristuslah Raja serta Penebus
Prmp
Umat
Lk-lk
Umat
Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar’na penuh kasih sayang pada-Mu, kami sedikit pun tidak gentar.
Refr...
Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana takhta-Mu kudus.
Refr...
Berkat
PF
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari
engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.
Umat Menyanyi GB 401 AMIN, YA BENAR ADANYA AMIN
do = es
5 . 4 3 .
MM + 92
3 . 2 1 .
A - min, a -
3
5
3
3
1' 3 1 2 1..
min, ya, be - nar a - da- nya, a
5 . 4 3 . ' 6 5 6 5..' 3
A - min, a -
3
3
5
3
3
- min.
1' 3 1 2 1..
min, ya, be - nar a - da- nya, a
- min.
8
9
Download